A(z) Közérdekű közlemények kategória hírei

Tájékoztató a zöldhulladék elszállításáról

Tájékoztató a zöldhulladék elszállításáról

Tisztelt Sárospataki Lakosok! A tavasz beköszöntével elkezdődtek a kerti munkák is, melynek következtében megnövekedett az ingatlanok elé, közterületre kihelyezett zöldhulladék mennyisége. Tájékoztatom Sárospatak város lakosságát, hogy a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. áprilisban kezdi ismét begyűjteni a zöldhulladékot havi rendszerességgel. A pontos időpontokról a későbbiekben tájékoztatja az önkormányzatot a közszolgáltató. A zöldhulladék közszolgáltató általi

Felhívás óvodai beiratkozásra

FELHÍVÁS Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018 tanévre történő óvodai beiratkozás a Carolina Óvoda és Bölcsődében /3950 Sárospatak, Zrínyi utca 40./ 2017. április 20 – 28.  között történik A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik

Tájékoztató az országos tűzgyújtási tilalomról

Tisztelt Sárospataki Lakosok! Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Földművelésügyi Minisztérium 2017. március 3-tól átmeneti időre az ország teljes területén lévő erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre. A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút

I. fokú árvízvédelmi készültség a Bodrog folyón!

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Sárospataki Szakaszmérnökségétől kapott értesítés szerint, 2017. március 1-én 14 órától a Bodrog folyó jobb és bal partján a Bodrogkeresztúr – Sátoraljaújhely közötti szakaszon I. fokú árvízvédelmi készültség elrendelésére került sor. A hullámterek elöntésre kerültek. Fentiekre tekintettel felhívom az érintett területeken gazdálkodókat, magánszemélyeket, hogy a hullámtéren lévő ingóságaik kimentésére intézkedéseket tegyenek. Aros

Tájékoztató villamos energiaszolgáltatás szüneteltetéséről

A 48/1994.(47. prg.) VET. szerint értesítjük a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a biztonságosabb villamos-energia ellátás érdekében a hálózatunkon karbantartási felújítási munkálatok végzése miatt az alábbi napokon, és időpontokban az áramszolgáltatást szüneteltetjük. Az áramszünet ideje és helye: 2017. március 01- én 8.30-tól 14.30-ig Sárospatak Hunyadi u. 85 és 90 sz-tól a 129 és 122 sz-ig; Hollay u.;

Felhívás településrendezési lakossági fórumra

Felhívás! Sárospatak Város Önkormányzata nevében tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Sárospatak város településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv, stb.) jelenleg folyamatban lévő módosítási eljárás keretein belül lakossági fórum kerül megtartásra annak érdekében, hogy a Tisztelt Lakosság, valamint a településen működő vállalkozások, civil szervezetek is széles körben megismerhessék az elképzeléseket, illetve véleményeiket, javaslataikat

Pályázati felhívás sporttámogatás elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SPORTTÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE Sárospatak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete értelmében a városban működő sportszervezetek ismét lehetőséget kapnak sporttámogatás elnyerésére. A pályázati keretösszeg 10.100.000. Ft, mely az egyesületek, szakosztályok működési költségeinek biztosításához kíván segítséget nyújtani. A támogatások mértékéről a Humán Bizottság javaslatára a Képviselő- testület dönt. Pályázni az innen elektronikus formában elérhető adatlapon lehet,

Hirdetmény a sárospataki orvosi ügyelet telefonszámáról

HIRDETMÉNY Elkészült Sárospatak Város 2017. évre vonatkozó naptára, amely gyönyörű fotókat tartalmaz településünkről. A naptárban helyet kaptak közérdekű információk is. Ezen információk között, a Rendelőintézetnél tévesen jelent meg az ügyelet telefonszáma. Az ügyelet telefonszáma helyesen:  +36/46/477-104  A hívás Miskolcra fut be, így a körzetszám 46.

Fel
Tovább az eszköztárra