A(z) Közérdekű közlemények kategória hírei

Tájékoztatás a Petőfi utca ideiglenes lezárásáról

Tájékoztatás a Petőfi utca ideiglenes lezárásáról

Tájékoztatom az érintett lakókat és az arra közlekedőket, hogy a Sárospatak, Petőfi utca 2019. október 8-án (kedden) 9.00 órától várhatóan 16.00 óráig aszfaltozási munkák miatt lezárásra kerül a járművek elől. Kerülni az Erdélyi János út, illetve a Madách utca irányába lehet. A kivitelező felhívja a lakosság figyelmét, hogy az útburkolat korszerűsítéshez kapcsolódó előkészítő munkálatok már

Tájékoztató az új kommunális hulladékgyűjtő edények kiosztásáról

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy új kommunális hulladékgyűjtő edények kerülnek kiosztásra (60 és 120 literes méretekben) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező lakosok körében. Azon lakosok, akik 2015-2018. évben már vettek át a Társulástól vegyes hulladék gyűjtésre alkalmas, szőlőfürttel ellátott gyűjtőedényzetet, részükre nem kerül kiosztásra ismételten pályázatos edényzet. A hulladékgyűjtő edények az alábbi helyszíneken

Cipősdoboz ajándékgyűjtés Sárospatakon

Sárospatak Város Önkormányzata felhívással fordul a tisztelt Lakosság felé! Várjuk adományaikat egy cipős dobozba csomagolva. Kérjük, hogy a dobozokba tartós élelmiszereket, játékokat, tisztálkodó szereket, jó állapotban lévő ruhadarabokat tegyenek. Kérjük továbbá, hogy a dobozokon tüntessék fel, kinek szánják az ajándékot: fiú vagy leány részére, életkor megjelölésével. Az adományokat leadhatják az alábbi rendezvényeken: Mága Zoltán koncertje

Közmeghallgatást tart a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján 2019. augusztus 30-én (péntek) 18:00 órától közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívom a város lakosságát és valamennyi sárospataki civil szervezet képviselőjét. H e l y

Tájékoztatás a Bartók Béla utca ideiglenes lezárásáról

Sárospatak Város Önkormányzata megbízásából a KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 – Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése projekt kivitelezője értesíti a lakosságot, hogy a szennyvízvezeték rekonstrukciós munkák folytatása miatt 2019.08.21. (szerda) 8:00 órától előreláthatólag 2019.08.30. (péntek) 16 óráig a Bartók Béla utca teljes hosszában lezárásra kerül. Kerülni az Erdélyi János út – Comenius utca útvonalon lehet. A gyalogosforgalom

Tájékoztató a Kormányablak ügyfélfogadási rendjéről

Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Sárospataki Járási Hivatal Kormányablak Osztályán az alábbiak szerint alakul az ünnep alatti ügyfélfogadási rend: 2019. augusztus 9-én (pénteken) 8:00-17:00 óráig, 2019. augusztus 10-én (szombaton) 8:00-14:00 óráig 2019. augusztus 19-én (hétfőn) és augusztus 20-án (kedden) az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük. Sárospatak, 2019. augusztus 7. dr. Komáromi Éva sk. járási hivatalvezető

Hirdetmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetéséről

HIRDETMÉNY Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult sárospataki lakosokat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése szerint a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel alapösszegű pénzbeli

A Képviselő-testület 2019. II. félévi munkaterve

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Képviselő-testület rendes üléseit általában négyhetente, a hónap utolsó pénteki napján 9 órai kezdettel tartja. 2. A munkatervben szereplő napirendek elkészítésének és leadásának végső határideje az ülés napját megelőző hét keddje. 3. Valamennyi ülésen – rendkívüli ülés kivételével – napirend előtt a polgármester beszámol

Tájékoztatás vezetékes gázszolgáltatás szüneteltetéséről

A TIGÁZ Zrt tájékoztatása alapján értesítem a fogyasztókat, hogy Sárospatak település földgáz hálózatán, a Földgázszállító Zrt. szállítóvezeték, TIGÁZ Zrt. elosztóvezeték karbantartási munkálatai miatt 2019. július 17-én 06.00 órától 2019. július 18-án 06.00 óráig a földgáz betáplálása szünetel. A gázszünet ideje alatt kérjük, hogy a fogyasztók a földgáz használatával ne kísérletezzenek, a főelzárót tartsák zárt állapotban

Fel