A(z) MNM Rákóczi Múzeuma kategória hírei

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet kisegítő munkakör betöltésére

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet kisegítő munkakör betöltésére

a Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet kisegítő munkakör betöltésére A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2024. október 31-ig tartó, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra A munkavégzés helye: MNM Rákóczi Múzeuma, 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. sz. A munkakörbe tartozó, illetve lényeges feladatok: kiállítóterek felügyelete Irányadó munkabér: A munkabér

345 esztendeje született II. Rákóczi Ferenc felesége

Hessen-rheinfelsi Sarolta Amália 1679. március 8-án született Wanfriedben. Édesapja, Károly a hesseni-casseli kormányzó és tartománygróf. Édesanyja, Alexandra a Leiningen–Westerburg-család tagja. A herceg családjában született 17 gyermek közül tíz maradt életben. 1694-ben II. Rákóczi Ferenc 18 évesen vált nagykorúvá. Sógora figyelmeztette: mielőbb meg kell nősülnie. Ő a Rákóczi-család utolsó sarja. A korabeli fejedelmi házasságkötési szokások szerint

Nevezetes esküvő helyszíne volt a pataki vár 1584 karácsonyán

1573-tól a Dobó család egymással örökösen civakodó négy tagja birtokolta a pataki uradalmat. 1582-ban a két testvér, Ferenc és Krisztina megosztozott a birtokon. Amikor a megözvegyült Dobó Krisztina újra férjhez ment, ismét fellángolt a birtokvita. Válaszottja első unokatestvére, Balassi Bálint volt. Az 1584. december 25-én a pataki vártemplomban megtartott esküvővel kialakult Balassi Bálint nem kevésbé

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra) A munkavégzés helye: MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. A munkakörbe tartozó, illetve lényeges feladatok: MNM Rákóczi Múzeuma és gazdasági felügyeletéhez tartozó tagintézmények

1708 novemberében és decemberében zajlott a sárospataki országgyűlés

A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc alatt a Rendi Konföderáció három országgyűlést tartott.1705-ben Szécsényben, 1707-ben Ónodon, 1708-ban Sárospatakon. A nemzeti összefogás és a hadsereg megerősítése céljából hívta össze a Fejedelem a sárospataki országgyűlést. Október 28-án a szatmári táborból küldte ki országgyűlés meghívólevelét Rákóczi. A nemes vármegyék, az egyházi főméltóságok és a conventek, a kiváltságos területek

„Korát előzte…” Lorántffy Zsuzsannára emlékeztünk

A nyári református diáktábor alkalmával felvetett kezdeményezés vált valóra a reformáció napján. A sárospataki várban, a Vörös-torony melletti várárokban a Sárospataki Református Egyházközség Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonyra emlékezve rózsát ültetett.  Lengyelországból, egy református lelkész rózsakertjéből érkezett a fehér futórózsa, mely élő emlék, miként azt Dr. Fodor Ferenc nagytiszteletű úr is kiemelte emlékbeszédében. Tompa Mihály „Lorántfy Zsuzsána

1659. október 30-án Lorántffy Zsuzsanna végrendeletében Sárospatakot az egész nemes Magyarországra hagyta

1648-ban halt meg I. Rákóczi György, megözvegyült Lorántffy Zsuzsanna. Férje akarata szerint a teljes családi vagyon feletti rendelkezés a fejedelemasszony kezébe került. Ő volt a leggazdagabb nő egész Magyarországon. Elhagyván a gyulafehérvári fejedelmi palotát kisebbik fiával, Zsigmonddal Sárospatakra költözött. Hamarosan lakodalom és temetés követték egymást életében. Zsigmond megházasodott. Néhány hónap múltán azonban meghalt az ifjú

II. Rákóczi Ferencet és bujdosótársait 1906. október 29-én temették el Kassán

II. Rákóczi Ferenc a törökországi Rodostóban halt meg emigrációban 1735-ben. A francia lazaristák Saint Benoit templomába temették el Isztambulban. A fejedelem alakja a millennium évére az állami önállóság szimbólumává vált. Hamvainak hazahozatala érdekében a kiegyezést követően országos mozgalom indult. II. Rákóczi Ferenc sárospataki temetésének lehetősége is felmerült. Az itteni végső nyughely azonban a temetés családi

Fel