Járási Hivatal

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Sárospataki Járási Hivatala

Cím: 3950 Sárospatak, József Attila u. 21.

Tel: 06-47/795-050

Fax: 06-47/795-094

e-mail cím: jaras.sarospatak@borsod.gov.hu

honlap: www.borsod.gov.hu

Hivatalvezető: dr. Komáromi Éva
Tel.: 06-47/795-058

Hivatalvezető-helyettes: Rák Józsefné
Tel.:06-47/795-060Szervezeti egységek:

 

    

 

  1./ Hatósági és Gyámügyi Osztály

         

Elérhetőségek

 Rák Józsefné osztályvezető                                                06-47/795-060

Lénártné Varsányi Tekla titkársági ügyintéző                      06-47/795-031

Ajtai Melinda szociális ügyintéző, ügysegéd                        06-47/795-033

Berecki Mária szociális ügyintéző                                         06-47/795-046

Lapis Norbert szociális ügyintéző, ügysegéd                        06-47/795-046

Lukácsiné Jánoky Eszter szociális ügyintéző                        06-47/795-046

Szabóné Takács Eleonóra szociális ügyintéző, ügysegéd     06-47/795-033

Fekete Zoltánné iktató                                                       06-47/795-041

Vanek Edina iktató                                                              06-47/795-041

Szebényi Lászlóné                                                                06-47/795-041

Ráski Gáborné, Dr. Popovics Szilárd                                  06-47/795-059

Gönczi Adrienn szabálysértési, igazgatási ügyintéző           06-47/795-059

 1. Dr. Farkas Éva gyámügyi ügyintéző 06-47/795-035
 2. Dr. Haraszti Gábor gyámügyi ügyintéző 06-47/795-036

Rusznák Istvánné gyámügyi ügyintéző                                06-47/795-035

Tamás Klaudia ügykezelő                                                     06-47/795-047

Nagy Zoltánné                                                                        06-47/795-036

 

 

 

2./ Kormányablak Osztály

Elérhetőségek

Borosné dr. Szabó Rita osztályvezető                                06-47/795-237

Bárdosi Mária, Mezővári Henriette ügyintézők                          06-47/795-237

Csizmár Zoltánné, Panka Károlyné ügyintézők                          06-47/795-252

Nagy Anikó ügyintéző                                                                   06-47/795-250

Kertész Lászlóné, Ördög Csabáné ügyintézők                          06-47/795-236

Háttériroda                                                                                    06-47/795-251

 

 

 

 

3./ Építésügyi Osztály

 Orosz László Zsolt osztályvezető                              06-47/795-037

Dankóné Ujszászi Katalin ügyintéző                                    06-47/795-037

Hermann Orsolya ügyintéző                                                06-47/795-045

Bölkei-Nagy Tímea                                                               06-47/795-045

Orosz Zoltán                                                                           06-47/795-053

 

 

 

4./ Foglalkoztatási Osztály

 Baranyi József osztályvezető                                                06-47/311-124/14

Kassai Katalin foglalkozási rehabilitációs ügyintéző              06-47/311-124/12

Csordás Erika eszköz koordinátor                                          06-47/311-124/18

Dékányné Bodnár Tímea eszköz koordinátor, FIT tanácsadó06-47/311-124/17

Géresi Gábor aktív eszköz koordinátor                                  06-47/311-124/18

Iván Sándor munkaközvetítő , ellátási ügyintéző                    06-47/311-124/12

Lukácsné Keresztesi Margit  GINOP 5.2.1 koordinátor         06-47/311-124/15

Nagy Sándorné ellátási ügyintéző                                          06-47/311-124/11

Pletenyik Józsefné aktív eszköz koordinátor                          06-47/311-124/18

Tóth Zsolt munkaközvetítő, ellátási ügyintéző                       06-47/311-124/12

Vágner Ferencné ellátási ügyintéző, munkaközvetítő            06-47/311-124/12

Géresiné Rozgonyi Krisztina TÁMOP 1.1.2 koordinátor      06-47/311-124/16

Sasi Róbertné TÁMOP 1.1.2  koordinátor                             06-47/311-124/15

Viczmándiné Sáfrányos Erika TÁMOP 1.1.2 koordinátor     06-47/311-124/16

Czemiczki-Paulik Anna TÁMOP 2.1.6  koordinátor                          06-47/311-124/17

Braun Attila TÁMOP 2.1.6 koordinátor                                06-47/311-124/18

 

 

 

5./ Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Dr. Tarnai Gábor osztályvezető                                   06-47/795-044

Dr. Márton László hatósági állatorvos                                  06-47/795-044

Dr. Moldvay Csongor hatósági állatorvos                            06-47/795-044

Csomós Ferencné élelmiszer-biztonsági felügyelő                06-47/795-057

Szuetta József Attila élelmiszer-biztonsági felügyelő           06-47/795-057

Mauks Donát Istvánné élelmiszer-biztonsági felügelő         06-47/795-057

Gecse Lászlóné ügyintéző                                                         06-47/795-043

Somogyi Tamás katasztrófavédelem                                      06-47/795-052

 


 

 

 

A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes ügyfélfogadási rendje

Szerda: 8.00 – 12.00 óra között.

A Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 8.00 –12.00 és 13.00 –16.00 óra között,

Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 –16.00 óra között,

Péntek: 8.00 – 12.00 óra között.

A Kormányablak Osztály ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 7.00 – 17.00 óráig,

Kedd – Szerda – Csütörtök – Péntek: 8.00 – 18.00 óráig.

 Építésügyi Osztály ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 8.00 –12.00 és 13.00 –16.00 óra között,

Szerda: 8.00 – 12.00 és 13.00 –16.00 óra között,

Péntek: 8.00 – 12.00 óra között.

 Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje

 Hétfő: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00 óra között,

Kedd: 8.00 – 12.00 óra között,

Szerda. 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között,

Csütörtök: 8.00 – 12.00 óra között,

péntek. 8.00 – 11.00 óra között.

 

 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyfélfogadási rendje

 Hétfő: 9.00 – 12.00 óra között,

Kedd – Szerda – Péntek: nincs ügyfélfogadás,

Csütörtök: -.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között.


 

 

 

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály feladat- és hatásköre

1./ Járási hatósági feladatok

Azon hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatok, melyek vonatkozásában jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatalt vagy a járási hivatalvezetőt jelöli ki, így különösen

 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben;
 • a földgázellátásról szóló törvényben;
 • a hadigondozásról szóló törvényben;
 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben;
 • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben;
 • a társasházakról szóló törvényben;
 • a távhőszolgáltatásról szóló törvényben;
 • a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben;
 • a villamos energiáról szóló törvényben;
 • a menedékjogról szóló törvényben;
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvényben;
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényben;
 • valamint az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott közlekedési hatósági feladatokat.

2./ Oktatással kapcsolatos feladatok

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • az Oktatási Hivatalról szóló kormányrendeletben;
 • a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok.

3./ Szociális és gyámügyi feladatok

Ellátja

 1. a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, így különösen
 • ápolási díjra (alanyi és normatív) emelt összegű és kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok,
 • aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok.
 1. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, így különösen
 • a gyermekek védelmével kapcsolatos feladatokat,
 • a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • a gyermek családi jogállásának rendezésével kapcsolatos feladatokat,
 • az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat,
 • a gyámhatósági perek indításával, illetve kezdeményezésével kapcsolatos feladatokat,
 • a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatos feladatokat,
 • a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott   döntéshozatallal kapcsolatos feladatokat,
 • a vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

 

4./ Járási védelmi igazgatási feladatok

A járási hivatal vezetője és a hivatalvezető-helyettese a járási védelmi igazgatási feladatok körében ellátják

 • a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben;
 • a katasztrófavédelemről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat.

 

 

Kormányablak Osztály feladat-és hatásköre

 

1/ Okmányirodai feladatok körében ellátja

 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben;
 • az illetékekről szóló törvényben;
 • a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben;
 • a közúti közlekedésről szóló törvényben;
 • a külföldre utazásról szóló törvényben;
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és az azok felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat, továbbá a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített feladatokat, így különösen

– a személyi igazolvány igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– a lakcím igazolvány igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatokat,

– ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat,

– Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatokat,

– útlevél igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– vezetői engedély igénylésével kapcsolatos feladatokat,

– egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat,

– közlekedési igazgatási feladatokat.

2./ Integrált ügyfélszolgálati feladatok körében ellátja a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott ügyfélszolgálati feladatokat.

 

 

Építésügyi Osztály feladat- és hatásköre

 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott építésügyi hatósági, így különösen

 1. építésügyi hatósági jogkörben:

építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtásán túlmenően elsőfokú kiemelt építésügyi hatósági jogkörben, az elsőfokú általános építésügyi hatóságot érintő kizárási ok fennállása esetén építési, használatbavételi, fennmaradási, bontási engedélyezési, továbbá használatbavétel tudomásulvételi és egyéb eljárásokat folytat le. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások kapcsán ellátja az építési engedélyezési eljárásokkal összefüggő elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat. Az egyéb építésügyi hatósági feladatok körében szakhatósági állásfoglalást, hatósági    bizonyítványt ad ki, valamint kötelezési eljárásokat folytat le.

 1. építésfelügyeleti jogkörben:

elsőfokú építésfelügyeleti hatósági jogkörben bontás tudomásulvételi, jó karbantartási kötelezési eljárásokat, szabálytalan építési tevékenység tényállása esetén építésrendészeti eljárást folytat le, ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, melyhez kapcsolódóan megteszi a szükséges építésfelügyeleti hatósági intézkedéseket. Az egyéb építésfelügyeleti hatósági feladatok körében szakhatósági állásfoglalást, hatósági bizonyítványt ad ki, valamint kötelezési eljárásokat folytat le.

 

 

Foglalkoztatási Osztály feladat- és hatásköre

Ellátja az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló kormányrendeletben és egyéb         külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat, így különösen:

 • illetékességi területén ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,
 • közreműködik a munkaerő-piaci szolgáltatások szervezésében és bonyolításában,
 • munkaközvetítést végez,
 • munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat,
 • közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezésében és bonyolításában,
 • elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében

– jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe          tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,

– ellenőrzi az általa kötött hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

– ellenőrzi a munkavégzés közfoglalkoztatási szerződésben foglaltak szerinti teljesítését,

– ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát

– az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

– dönt a közfoglalkoztatásból történő kizárásról.

 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály feladat és hatásköre

Ellátja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló kormányrendeletben, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladat- és hatáskörét érintő feladatokat.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály élelmiszer-biztonsági, takarmány-ellenőrzési, élelmiszerlánc-felügyeleti, állat-egészségügyi és állatvédelmi feladatokat lát el.

Ennek keretében:

 • igazolja és ellenőrzi az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét;
 • részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének működtetésében,
 • járási eljárásrend szerint meghatározott módon kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket

Ellenőrzi:

 • az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken;
 • a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását;
 • az állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit;
 • az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét;
 • rendszeres jelleggel az állatjóléti, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását;
 • az emberi fogyasztásra szánt állatokat és állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványokat, okiratokat, valamint az ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat;
 • a takarmányok felhasználását és szállítását;

Nyilvántartást vezet:

 • a termelőkről, állattartókról, állattartó tenyészetekről, állatkereskedőkről;
 • az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról;

Dönt a kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó értékig;

Az élelmiszer-higiéniai szakterületen:

 • elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát
 • meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági döntést;

Elsőfokú szakhatósági jogkört gyakorol állatrakodó, állatvásártér, felvásárló hely, állattartó és forgalmazó hely létesítésével és használatba vételével kapcsolatban.

 

Fel