ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ és VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE

FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 193/2017. (IX. 29.) K T. határozatával döntött a Sárospatak településrendezési eszközeinek karbantartás keretein belül történő III. módosításáról.

AZ ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (megtekintéshez kattintson a dőlt betűre)
és a
VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE (megtekintéshez kattintson a dőlt betűre)
elkészült,

amit Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő – testülete által a partnerségi egyeztetés szabályairól megalkotott 13/2017. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete alapján egyeztetésre bocsájtunk:

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

  1. Sárospatak város állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosai,
  2. Valamennyi, településrendezéssel összefüggésbe hozható sárospataki székhellyel, telephellyel rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó szervezet,
  3. Valamennyi, Sárospatak városban bejegyzett, vagy az adott településfejlesztéssel érintett civil szervezet.

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:

  • Sárospatak város honlapján (http://www.sarospatak.hu/telepulesrendezesi-terv-modositasa-2018)
  • a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

 

III. A partnerek 2018. április 15-ig írásos észrevételeket tehetnek:

 

  • véleményük levél formájában Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. címére történő megküldésével,
  • elektronikus levélben az olajos.csaba@upcmail.hu e-mail címre történő megküldéssel.

 

Aros János s.k.

Fel