1735. április 8-án halt meg II. Rákóczi Ferenc

II. Rákóczi Ferenc életének utolsó helyszíne a törökországi Rodostó városa volt. 1720-tól élt itt a magyar emigránsok kis csoportjával körülvéve. A bujdosó magyarok történetét egykori belső apródja, majd íródeákja Mikes Kelemen örökítette meg a „Törökországi levelek”-ben. Ezeket a sorokat 1735. április 8-án, a fejedelem halálakor vetette papírra: „Amitől tartottunk – abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivéve ma közülünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel, ma nagy péntek lévén, mind a mennyei, mind a földi atyánkat, halálokat kell siratnunk, …” Az 59 éves korában elhunyt II. Rákóczi Ferencet Isztambulba, édesanyja mellé temették. Szívét – végakarat szerint – Franciaországba, Grosbois-ba küldték, a kamalduliak kolostorába.

Tamás Edit

Feltöltő

Fel