A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet kisegítő munkakör betöltésére

a Magyar Nemzeti Múzeum
pályázatot hirdet
kisegítő
munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2024. október 31-ig tartó, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra

A munkavégzés helye: MNM Rákóczi Múzeuma, 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve lényeges feladatok:
kiállítóterek felügyelete

Irányadó munkabér: A munkabér megállapítására és juttatásokra a Munka törvénykönyve az irányadó.

Pályázati feltételek:
– az álláshely betöltéséhez szakképzettség nem szükséges
– általánostól eltérő munkarend vállalása (3 havi munkaidőkeretben, beosztás szerint, munkanapokon 10 -18 óra között)
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:
– határozott fellépés,
– nagyfokú- állóképesség, tűrőképesség és tolerancia
– probléma megoldó képesség, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Magyar nyelvű fényképes önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével);
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)
– iskolai / szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban lévő, a pályázati eljárással összefüggésben történő személyes adatok kezeléséhez

A munkakezdés időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal, előreláthatólag 2024. március 30-tól betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. 03. 20.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton az info@rakoczimuzeum.hu címre vagy postai úton, személyesen a MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. címre.
A pályázat benyújtásakor kérjük a tárgyban vagy a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „kisegítő”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 47-311-083 telefonszámon a múzeumigazgató vagy a gazdasági vezető nyújt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok formai ellenőrzését követően, a kiválasztott pályázókat időpontegyeztetés után szóbeli interjún hallgatjuk meg. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a munkaviszony létesítéséről az MNM Rákóczi Múzeuma igazgatója dönt. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtástól számított legfeljebb 10 munkanap

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: MNM Rákóczi Múzeuma honlapja / Facebook oldala / /Sárospatak város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapról,
a munkavégzési helyről további információt a https://rakoczimuzeum.hu/hu honlapról szerezhet.

Feltöltő

Fel