Sárospatak Város Önkormányzata nem szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a Lavotta János utca 59 alatti lakásait

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzata nem szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra meghirdeti a

SÁROSPATAK, Lavotta János utca 59. :
földszint 3. ajtószám – 40 m2
földszint 4. ajtószám – 41 m2
3. emelet 3. ajtószám – 40 m2
3. emelet 4. ajtószám – 41 m2

ajtószám alatti 1 szobás, összkomfortos komfortfokozatú lakásokat.

A lakások bérleti díja: 952.9,-Ft/m2/hó

A lakások 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerülnek bérbeadásra.

A lakások megtekinthetőek:

2024. év március hó 12. napján, 15:00 és 15:30 óra között.

Pályázati adatlapokat a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni.

A pályázatokat Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál

2024. év március hó 18. napján, 12:00 óráig

beérkezően lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság soron következő ülésén kerül sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap.

Pályázók tudomásul veszik, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázatok elbírálását nyílt ülésen tárgyalja.

Bővebb felvilágosítás a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető.
(Rákóczi út 32., Telefon: 47/513-275)

Feltöltő

Fel