Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közterület-felügyelő munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SÁROSPATAKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében
Közterület-felügyelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben meghatározott közterület-felügyelői feladat- és hatáskörök ellátása. A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. Továbbá közreműködés a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzésében. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője nyújt, a 06/47-513-279-es telefonszámon.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Rendészeti igazgatási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: Sárospatak

Álláshirdető szervezet bemutatása: Sárospataki Polgármesteri Hivatal 3950 Sárospatak
Rákóczi út 32.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A határozatlan idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/1244/2024. valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő. Személyesen: dr. Vitányi Eszter jegyző (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.)

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság
• Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

• 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség;
• 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA)

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
• Közterület-felügyelői munkakörben vagy rendészeti területen szerzett szakmai tapasztalat
• Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés.
• A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület felügyelői vizsga.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Járművezetői engedély kategória: B

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
• végzettséget/képzettséget igazoló okirat (ok) másolata
• fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
• adatkezelési nyilatkozat
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.22.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásával kapcsolatban a jegyző dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.sarospatak.hu; Hegyalja Televízió Képújság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Feltöltő

Fel