Sárospatak Város Önkormányzata február 23-án tartja képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2024. február 23-án (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

4. Beszámoló a Sárospataki Gondozási Központ 2023. évi szakmai munkájáról
Előterjesztő: Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola 2024. évi munkatervéről és szolgáltatási tervéről
Előterjesztő: Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója
Véleményezi: Humán Bizottság

7. Előterjesztés a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata és Sárospatak Város Rendelőintézete közötti Használatba adási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek javadalmazásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés a Sárospatak, Szent József utca 24. szám alatti önkormányzati lakásra beérkezett vételi szándék elbírálásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés a Sárospatak, Bartók Béla utca 5. 1. emelet 1. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás szolgálati jelleggel történő bérbeadásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés a „Sárospatak, belterületi utak út- és járdaburkolat felújítása, csapadékvíz-elvezetés javítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés a Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Előterjesztés a „Sárospatak, Október 23. tér út- és parkoló burkolatfelújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel