Sárospatak Város Önkormányzata január 26-án tartja képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2024. január 26-án (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak város bérlakás-koncepciójának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Előterjesztés a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés a polgármester 2024. évi cafetéria-juttatásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Beszámoló a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány 2023. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről
Előterjesztő: Gulybán László kuratóriumi titkár
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság
6. Előterjesztés a 2024. évi startmunka programok jóváhagyásáról
Előterjesztő: Varga József Sándor a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Kft. intézkedési tervéről
Előterjesztő: Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Előterjesztés a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye új helyszínen történő kialakításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés Sárospatak településrendezési eszközei módosításának kiegészítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés telekalakítási és elbirtoklási eljárás lefolytatásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés Ádám-Leskó Petra Sárospatak, Október 23. tér 3. 2. emelet 3. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Tájékoztató a sátoraljaújhelyi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője 2023. évi munkájáról
Előterjesztő: Aradi Albertné intézményvezető

13. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

14. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel