Sárospatak Város Önkormányzata december 15-én tartja ez évi utolsó képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületét
2023. december 15-én (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Jó tanuló – jó sportoló díj adományozása
• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés a köztisztviselői illetményalapról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Előterjesztés az időskorúak és fogyatékkal élők fürdőbérlet támogatásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Előterjesztés a Sárospatak Város önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2023. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

5. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Beszámoló a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

8. Előterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek kifizetendő jutalomról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés Konzorciumi együttműködési megállapodás I. módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés a „Sárospatak, Október 23. tér út- és parkoló burkolatfelújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés a Sárospatak, Rákóczi út 51. szám alatti ingatlan felújításának Homlokzat-felújítási Alapból történő támogatásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés „A fogyatékos gyermekeinkért” Alapítvány székhelyhasználatáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

14. Tájékoztató Sárospatak Város környezeti állapotáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés Ködöböcz József-díj és Pécsvárady Botond-díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Előterjesztés Szerényi-Székely Adrienn Zita és Szerényi Gábor kérelméről
Előterjesztő Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Egyéb ügyek

A Képviselő-testület 1100 órai kezdettel folytatja nyílt ülését, közmeghallgatást tart, melynek helyszíne a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Díszterme (Sárospatak, Kossuth Lajos út 44.)

Feltöltő

Fel