A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

A Magyar Nemzeti Múzeum
pályázatot hirdet
gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony, 3 hónap próbaidővel

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: MNM Rákóczi Múzeuma
3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve lényeges feladatok:
MNM Rákóczi Múzeuma és gazdasági felügyeletéhez tartozó tagintézmények (MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjtemény, MNM Báthori István Múzeuma)
– Saját készleteinek, áruinak teljeskörű nyilvántartása, központi raktár kezelést, árusításra, bizományba történő átadás, az elárusítók  leltározása, elszámoltatása, bizonylatolása Forrás.Net programban
– Bizományos partnerekkel kapcsolattartás, bizományba vett termékek kezelése, árazása, értékesítők részére átadása, feléjük a szerződési feltételek szerinti elszámolás.
– Befektetett eszközök Forrás.Net rendszerben történő teljeskörű nyilvántartása, bizonylatolása
– Ingatlanok terület-, funkció- szerinti analitikus vezetése
– Éves Vagyonkataszteri jelentés elkészítése.
– Leltározás teljeskörű végzése.
– Szobaleltárak készítése.
– Végzi a Múzeum leveleinek, iratainak iktatását, iratkezelési szabályzat szerinti rendszerezését, tárolását, arciválását.
– Hivatali gépjáművel kapcsolatos iratkezelés, fogyasztási normák vizsgálata, havi és éves elszámolások vezetése.
Irányadó munkabér: A munkabér megállapítására és juttatásokra a Munka törvénykönyve az irányadó, figyelembe véve az intézményi belső szempontrendszert.

Pályázati feltételek:
– minimum: szakirányú (számviteli) középfokú végzettség
– eszköz – és készletnyilvántartásban szerzett tapasztalat
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság,

Elvárt kompetenciák:
– problémamegoldó képesség
– pontos, önálló munkavégzés,
– önálló és csoportos munkavégzésére egyaránt alkalmas, motivált személyiség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Részletes magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (telefon és e-mail elérhetőség megjelölésével);
– Végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt (büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a nyertes pályázó a munkakör betöltése előtt köteles benyújtani)
– Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban lévő, a pályázati eljárással összefüggésben történő személyes adatok kezeléséhez

A munkakezdés időpontja: pályázatok elbírálást követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 47-311-083/124 telefonszámon a gazdasági vezető nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton : info@rakoczimuzeum.hu címre
postai úton: MNM Rákóczi Múzeuma 3950 Sárospatak Szent Erzsébet út 19. címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok értékelése után a kiválasztott pályázókat szóbeli interjúra hívjuk. A pályázatok elbírálásával összefüggésben a munkaviszony létesítéséről az MNM Rákóczi Múzeuma igazgatója dönt. A döntést követően a sikertelen pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: MNM Rákóczi Múzeuma honlapja / Facebook oldala / /Sárospatak város honlapja , 2023. 12.01.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mnm.hu honlapról,
a munkavégzési helyről további információt a https://rakoczimuzeum.hu/hu honlapról szerezhet.

Feltöltő

Fel