Sárospatak Város Önkormányzata november 24-én tartja képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületét
2023. november 24-én (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működési tapasztalatairól
Előterjesztő: Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Beszámoló Sárospatak Város Rendelőintézete 2022. évi munkájáról
Előterjesztő: Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

5. Előterjesztés Sárospatak Város Rendelőintézete 2024-2029. fejlesztési tervéről
Előterjesztő: Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

6. Előterjesztés Sárospatak Város Rendelőintézete finanszírozás iránti kérelméről
Előterjesztő: Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

7. Előterjesztés a VEL-MED Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében eljáró Dr. Velejti Gabriella felnőtt háziorvos rendelési idejének változásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

8. Előterjesztés a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi Beruházási és fejlesztési tervéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

9. Előterjesztés a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

10. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés a Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjairól
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Előterjesztés a Sárospatak, Rákóczi út 38. 1. emelet 8. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás szolgálati jelleggel történő bérbeadásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

16. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

17. Egyéb ügyek
Zárt ülésen:

1. Előterjesztés Jó tanuló – jó sportoló díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel