Egyetemmé válhat a Sárospataki Teológiai Akadémia

A hagyomány szerint 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégium felsőoktatási intézménye, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia idén eleget tett az alkalmazott tudományok egyetemévé válás törvényi feltételei közül az utolsónak is, ezért a Szenátus javaslatára a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerület Tanácsa 2023. november 2-án módosította a felsőoktatási intézmény alapító okiratát, és kérelmezte az Oktatási Hivatalnál az adatváltozás nyilvántartásba vételét – olvasható az srta.hu internetes oldalon.

Ennek eredményeként a Kormány 2023. november 14-én benyújtotta az Országgyűlésnek az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részeként a Sárospataki Teológiát érintő javaslatot. A törvényjavaslat 19. §-a módosítja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletét, mely előterjesztés elfogadása, majd hatályba lépése esetén 2024. február 1-jétől a Sárospataki Református Teológiai Akadémia alkalmazott tudományok egyetemeként Sárospataki Református Hittudományi Egyetem néven működik tovább.

Feltöltő

Fel