Sárospatak Város Önkormányzata pályázatot hirdet karácsonyi, újévi üdvözlőlap készítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzata pályázatot hirdet karácsonyi, újévi üdvözlőlap készítésére.
A pályázatra benyújtható bármely technikával készült A4 illetve A5 méretű alkotás.

A pályaművek hátoldalára kérjük ráírni a mű készítőjének nevét, címét, elérhetőségét – szülő elérhetőségét- (mobil, e-mail cím), valamint iskolája, óvodája nevét.

A pályázaton kizárólag a sárospataki köznevelési intézményekben tanuló, vagy óvodai nevelésben részt vevő gyermekek, fiatalok vehetnek részt.

Kategóriák:
I. kategória: óvodás gyermekek,
II. kategória: általános iskola 1.-4. évfolyamának tanulója,
III. kategória: általános iskola 5-8 évfolyamára, illetve a hatosztályos gimnáziumok 7-8 évfolyamára járó diákok,
IV. kategória: középfokú oktatási intézmények 9-12. évfolyamának diákjai.

A beérkezett pályázatokból kategóriánként 1-1 üdvözlőlap terve kerül kiválasztásra, melynek készítőjét 10.000 forintos könyvutalvánnyal jutalmazzuk.

A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy az általa elkészített alkotást Sárospatak Város Önkormányzata szabadon felhasználhatja.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. november 22. 12:00 óra.
A pályázatok elbírálásának ideje: 2023. december 6.

A pályázatok benyújtásának helye: Sárospataki Polgármesteri Hivatal 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. (Vighné Fehérvári Zsuzsanna ifjúsági és sportreferens részére).

Sikeres alkotómunkát kívánok!

Feltöltő

Fel