Sárospataki Helyi Választási Iroda Vezetőjének határozata a képviselő-testület tagjainak számát illetően

Sárospataki Helyi Választási Iroda Vezetőjének
1/2023. (X.24.) számú
határozata

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát
11 (Tizenegy)
főben állapítom meg.

Elrendelem e határozat meghozatala napján történő közzétételét a Sárospatak Város Önkormányzata – 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. szám alatt található – hirdetőtábláján és a www.sarospatak.hu megnevezésű honlapján.
A határozat ellen a Sárospataki Helyi Választási Bizottsághoz (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. szám; e-mail: jegyzo@sarospatak.hu) kifogás nyújtható be a meghozatalától számított három napon belül, legkésőbb 2023. október 27. napján 16.00 óráig.
A kifogást írásban lehet benyújtani.
A kifogásnak tartalmaznia kell
a) a jogszabálysértés megjelölését,
b) a jogszabálysértés bizonyítékait és
c) a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét),
d) a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.
A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

I n d o k o l á s:
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. §-ában foglalt rendelkezés szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete és a vármegyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.
Az Övjt. 5. § (1) bekezdése alapján a 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. A (2) bekezdés a) pontja alapján az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma 25.000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (1) bekezdése szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választást megelőző évben október 15-ig átadja a települések, a vármegyék, illetve a főváros lakosságszámának szeptember 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével. A Ve. 306. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a helyi választási iroda az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.
A Nemzeti Választási Iroda 2023. október 13-ai közlése szerint Sárospatak város lakosságszáma 2023. szeptember 1-jén 11.399 fő.
A fentiek alapján Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 11 (Tizenegy) főben állapítom meg.
A határozat az Övjt. 3 §-án, 5. § (2) bekezdésének a) pontján, a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról történő tájékoztatás a Ve. 208. §, 210. § és 212. § rendelkezésein alapul.

Feltöltő

Fel