Sárospatak Város Önkormányzata október 27-én tartja képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületét
2023. október 27-én (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának változásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek haszonbérleti díjairól szóló 139/2020. (X. 30.) határozat módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés Sárospatak településrendezési eszközei módosításának kiegészítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata 2023-2028 időtartamra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

7. Előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságának tagjairól
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés Neupauer Olga Sárospatak, Október 23. tér 3. 4. emelet 1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés hátrányos helyzetű sárospataki lakosok karácsonyi támogatásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

12. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter a Helyi Választási Iroda vezetője

13. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés Szent Erzsébet díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel