Rendkívüli testületi ülés lesz július 12-én

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületét
2023. július 12-én (szerda) 16:00 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Rákóczi út 32.) tartandó
rendkívüli ülésére összehívom.

Napirend:

1. Előterjesztés a Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztályának kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Feltöltő

Fel