Sárospatak Város Önkormányzata május 26-án tartja képviselő-testületi ülését

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2023. május 26-án (péntek) 10:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

 

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Előterjesztés a helyi kitüntetések adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Előterjesztés Sárospatak város településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: Erdős Tamás ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

5. Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról, és 2023. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Gulybán László ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Beszámoló a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés alapító okiratok módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

9. Előterjesztés a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának ismételt kiírásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

10. Előterjesztés a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés a Sárospatak, belterület 484. és 1791. helyrajzi számú ingatlanok területrendezéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Tájékoztató térségi szúnyoggyérítésre vonatkozó települési együttműködésről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel