Utolsó útjára kísérték a sárospataki cserkészek tiszteletbeli parancsnokukat Újlaki Csabát

2023. május 16-án a Református Temetőben a gyászoló gyülekezettel együtt vettek végső búcsút Újlaki István Csabától, Csaba’bától a Sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat és a II. Cserkészkerület tagjai. Több mint ötven cserkész kísérte utolsó útjára, ezzel is megköszönve több évtizedes munkáját, szolgálatát. Ismét elment közülünk egy nagy tanító, aki nem csak cserkészmódszereivel, de játékaival is nevelte a felnövekvő nemzedéket “Isten, Haza, Embertárs” szeretetére, szolgálatára. Utolsó, elcsukló szavaival is fontos üzenetet hagyott ránk „Szeressétek egymást”. Jó munkát Csaba’bá, ott, a mennyei táborban!

„Új parancsot adok nektek: szeressétek egymást! Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást! Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást.”

János 13:34-35.

Feltöltő

Fel