Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Gondnok munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SÁROSPATAKI POLGÁRMESTERI HIVATAL
pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Gondnok

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
– közreműködik a Sárospataki Polgármesteri Hivatal épülete körüli rend és tisztaság fenntartásában, gondoskodik az épület takarításáról – az alkalmazottak szervezése útján;
– a hivatal működéséhez szükséges beszerzések lebonyolítása;
– a hivatali munkavégzéshez szükséges fogyóeszközök, irodaszerek beszerzése, kiadása;
– intézi a tárgyi eszközök javítási, karbantartási feladatait;
– a hivatal működésének-fűtés, világítás, vízellátás, szennyvíz-elvezetés, hulladékkezelés aktív felügyelete, a szükséges javítások karbantartások intézése;
– gondoskodik a testületi, bizottsági ülések, egyéb rendezvények megtartásához szükséges helyiségekről-tárgyi és technikai feltételekről;

Betöltendő állás szakmacsoportja: üzemeltetés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra),

Munkavégzés helye: Sárospatak

Álláshirdető szervezet bemutatása: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Benyújtás: postai úton a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/3131/2023., valamint a munkakör megnevezését: Gondnok. A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. Tájékoztatást nyújt dr. Vitányi Eszter jegyző a 06/47-513-252-es telefonszámon.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
Középiskola/gimnázium

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
Középfokú végzettség;
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat;

Járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.21. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.30. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.sarospatak.hu
Hegyalja Televízió képújság

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.08.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Feltöltő

Fel