Sárospatak Város Önkormányzata március 31-én tartja képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2023. március 31-én (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, és az azokért fizetendő térítési díjakról szóló 14/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, az azokért fizetendő térítési díjakról, és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 13/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés a Homlokzat-felújítási alap létrehozásáról és felhasználásának helyi szabályairól szóló 13/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előterjesztő: Varga József Sándor intézményvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Beszámoló a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde 2022. évi munkájáról
Előterjesztő: Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető
Véleményezi: Humán Bizottság

6. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

7. Előterjesztés a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

8. Előterjesztés a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának kiírásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

9. Előterjesztés Sárospatak VII. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

10. Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

11. Előterjesztés az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

12. Előterjesztés a 2023. évi sporttámogatások felosztásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

13. Előterjesztés a 2023. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Tájékoztató a Sárospataki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Hoffmann Erdei Enikő elnök

16. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel