Áprilisban kezdődik a zöldhulladék elszállítása

A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén 2023. évben áprilisban indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést. A zöldhulladék elszállítását április 1. – november 30. közötti időszakban, kéthetente történik a zöldhulladék elszállítása.

A zöldhulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedény – ingatlanonként 240 liter űrmértékkel – vagy az azzal egyenértékű űrmértéket képviselő gyűjtőzsák (ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 db ingyenes zsák) használatával történik.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. A Szolgáltató munkatársai a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

A keletkező zöldhulladék a szolgáltatási területen található hulladékudvarokban ingatlanonként negyedévente 250 kilogrammig ingyenesen leadható.

A zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas ingyenesen biztosított zsákok pótlása ingatlanonként és ürítésenként legfeljebb 4 darabig történik. Amennyiben ezt a mennyiséget meghaladó zöldhulladék keletkezik a háztartásban, abban az esetben a gyűjtési napokon bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhető.

Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.

Feltöltő

Fel