Sárospatak Város Önkormányzata február 10-én tartja képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2023. február 10-én (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.)
rendkívüli ülésére összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

3. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

4. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, az azokért fizetendő térítési díjakról, és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 13/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Beszámoló a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány 2022. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről
Előterjesztő: Gulybán László kuratóriumi titkár
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2022. évi munkájáról
Előterjesztő: Kerékgyártó-Rusznák Anett Réka a Helyi Értéktár Bizottság elnöke
Véleményezi: Humán Bizottság

7. Előterjesztés a Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

8. Előterjesztés A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola 2023. évi munkatervéről és szolgáltatási tervéről
Előterjesztő: Sajószegi Gábor A Művelődés Háza és Könyvtára vezetője
Véleményezi: Humán Bizottság

9. Előterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek javadalmazásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

11. Előterjesztés a közétkeztetés szolgáltatási díjáról és élelmezési nyersanyagnormájáról
Előterjesztő: Gulybán László ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Előterjesztés a polgármester 2023. évi cafetéria-juttatásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Előterjesztés a Sárospatak, Kazinczy Ferenc út 19. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Előterjesztés a Sárospatak, Rákóczi út 29. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

16. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú 090/143. helyrajzi számú ingatlan 37 m2 nagyságú területének értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

17. Előterjesztés Sárospatak településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza lezárásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

18. Előterjesztés Sárospatak településrendezési eszközeinek módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

19. Előterjesztés Ádám-Leskó Petra Sárospatak, Október 23. tér 3. 2. emelet 3. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

20. Tájékoztató a sátoraljaújhelyi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője 2022. évi munkájáról
Előterjesztő: Aradi Albertné intézményvezető

21. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

22. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

23. Tájékoztató az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

24. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés a Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel