A Magyar Kultúrát ünnepelték Sárospatakon is

A Kultúra Magyar Városában is megünnepelték A Magyar Kultúra Napját az idén jubileumi évéhez érkezett A Művelődés Háza és Könyvtára épületében.

Nem csak a Himnusz születésének 200. évfordulóját, de két intézményük: az Árpád Vezér Gimnázium fennállásának 30, valamint A Művelődés Háza és Könyvtára megépítésének 40. évfordulóját is ünnepli idén Sárospatak – mondta Aros János, a város polgármestere a magyar kultúra napja alkalmából megrendezett ünnepségen.

Az ünnepi beszédet a város szülötte, a friss Príma Primissima-díjas Sugár Péter építész tartotta.

Két városi díjat is átadtak. Ködöböcz József díj adományozható a város művelődéséért, kulturális életének fejlesztéséért kiemelkedő munkát végző személyeknek, csoportoknak. A Képviselő-testület döntése értelmében Ködöböcz József díjat vehetett át Dr. Kelemen Judit a valamikori helyi főiskolai kar dékánja, főigazgatója, legutóbb a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektorhelyettese, karvezető.

Dr. Kelemen Judit Miskolcon érettségizett a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézetében szerzett diplomát zeneiskolai zeneelmélet- és szolfézstanárként. Ezt követően a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kiegészítő képzésén kapott iskolai ének-zenetanár és karvezető diplomát. Doktori tanulmányokat ugyanitt, az akkor már Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem néven működő intézményben folytatott, DLA fokozatát előadóművészetből, karvezetőként szerezte 2006-ban. 2021-ben habilitált az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktoriskolájában. Habilitációs előadásában a Szalkai-kódex zenei fejezetét mutatta be, amely Sárospatak egyik leghíresebb iskolatörténeti dokumentuma. Azóta is nagy hangsúlyt fektet az iskolaváros zenei örökségének megismerésére, és tudományos bemutatására.

Dr. Kelemen Judit 1988-ban tanársegédként kezdte meg oktatói működését a Tokaj-Hegyalja Egyetem akkori jogelőd intézményében, a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán. Az oktatói ranglétrát végigjárta, jelenleg egyetemi docens. Az intézményben eltöltött évek alatt nagy elhivatottsággal készítette fel a jövő pedagógusait.

Vezetői tapasztalatait 2006-tól tanszékvezetőként, 2014-től dékánként, 2016-tól főigazgatóként szerezte, majd a Tokaj-Hegyalja Egyetem oktatásért és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese volt.  Vezetőként elévülhetetlen érdemeket szerzett az intézmény működésével kapcsolatban, tevékenységével nagymértékben hozzájárult az egyetem önállóvá váláshoz.

A 2004-ben alakult Gaudium Musici Női Kamarakórus alapító karnagya. Számos nemzetközi fesztiválon vezényelte kórusát. Munkája során tudatosan törekszik arra, hogy tudományos munkája és művészi tevékenysége harmonikus egyensúlyt mutasson.

Empatikus, ám határozott személyisége, kommunikációja nagyban hozzájárul, hogy széles körben elfogadott mind a hallgatók, mind az oktatók körében.

Pécsvárady Botond közéleti díj adható a Sárospatak város közéletében hosszú időn át meghatározó tevékenységet folytató személyek és csoportok részére. A Képviselő-testület döntése értelmében a Pécsvárady Botond közéleti díjat a Carolina Óvoda és Bölcsőde munkatársi közössége érdemelte ki, a díjat az intézmény vezetője Lendvainé Szendrei Ágnes vette át.

A Carolina Óvoda és Bölcsőde Sárospatak Város Önkormányzatának fenntartása alatt 15 éve többcélú, közös igazgatású intézményeként működik.

Évek óta tartalmas és színvonalas pedagógiai nevelőmunkával állnak a gyermekek és a szülők szolgálatában.

A szakmai munkán túl az intézmény kollektívája aktívan bekapcsolódik Sárospatak közéletébe. Rendszeres segítői a városi rendezvényeknek, és részvételükkel is támogatják azt. Közreműködnek az ünnepi köszöntők összeállításában és a programokon nagy számban vesznek részt.

Önálló kezdeményezéseikkel és dekorációikkal gazdagítják a város ünnepekre való díszítését, pl. Húsvéti Tojásfa, Nyuszi család, Pünkösdi kapu, karácsonyi díszítés, fotófal, Betlehem, stb.

Fontosnak tartják közvetlen környezetük építését és szépítését is. Az óvoda épületének külseje, parkja, ünnepi díszbe öltöztetése tágabb környezetük, a lakótelep környékének is színfoltja.  Ötleteikkel, igényességükkel pozitív esztétikai élményt nyújtanak a környék, ill. az egész város lakosságának. Ezen törekvésük elismeréseként 2016. novemberében a Virágos Magyarországért mozgalomban való részvételükért különdíjban részesült a kollektíva.

Családi és közösségi programjaikkal jó lehetőségeket adnak a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A Családi napok, az Ovi-szülinap, már-már városi szintű programok lettek, melyekre a régi ovisok is, szüleikkel együtt szívesen visszajárnak. A hatalmas létszámú óvodabálok sikere és hangulata túlmegy a város határain.

A családi Karácsony-esték, a májusi Gyermeknap, a közös együttlét, a barátságok kialakulásának jó színterei.

Az alkalmazotti kör tagjai évek óta bekapcsolódnak a lakókörzet által szervezett „Lakótelepi nap” eseményeibe. Szívesen szervezik a kézműves foglalkozásokat a város és társintézményeik bármely rendezvényén.

Szoros érzelmi kötődés van a lakótelep lakói és az óvoda között, hisz közülük sokan még saját kezük munkájával vettek részt az óvoda, ill. környezete építésében. Így méltán kapnak helyet az intézményben a lakógyűléseik megtartására, nyugdíjas klubjuk összejöveteleire.

Kimagasló az intézmény dolgozóinak szociális érzékenysége. A több mint 40 fős kollektíva tagjai hatalmas empátiával érzékelik a személyek, családok nehézségeit és lehetőségeikhez mérten segítenek. Ki-ki ruhával, élelemmel, tartós fogyasztási cikkel. Van, amikor a kollektíva gyűjtést szervez és van, amikor pl.: egy sütivásár bevételéből téli tüzelőt vásárol egy bajba jutott családnak. Legutóbb egyik munkatársuk családjának megsegítésére hatalmas, városi szintű összefogást kezdeményeztek.

Az ünnepi műsorban a 30. tanévében járó Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium diákjai működtek közre.

Feltöltő

Fel