Sárospatak Város Önkormányzata december 16-án tartja képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2022. december 16-án (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetések átadása
Átadó: Aros János polgármester

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 21/2019. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés a települési támogatásokról szóló 11/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. Beszámoló a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú tavak haszonbérleti szerződésének módosításáról, valamint új haszonbérleti szerződések megkötéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés a 2022. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terv módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi nem felügyeleti jellegű belső ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkatervéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

10. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

11. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés Ködöböcz József díj és Pécsvárady Botond közéleti díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Egyéb ügyek

A Képviselő-testület 1100 órai kezdettel folytatja nyílt ülését, közmeghallgatást tart, melynek helyszíne a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatalának Díszterme (Kossuth Lajos út 44.)

Feltöltő

Fel