AUGUSTFEST – Augusztusi Határmenti Fesztiválok Sárospatakon és Leleszen

Az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alapja által társfinanszírozott „AUGUSTFEST – Augusztusi Határmenti Fesztiválok Sárospatakon és Leleszen” (projektazonosító: FMP-E/2201/4.1/004) elnevezésű projekt célja a határon átnyúló együttműködés szintjének növelése a résztvevő önkormányzatok, valamint az érintett lakosság körében és kulturális területen további, hosszútávú együttműködési feltételek megalapozása, ill. a minőségi fesztiválkultúra közvetítése. További cél a megyék településein lakók érdeklődésének felkeltése a rendezvények, a határmenti kultúra, a szlovák-magyar gasztronómia és hagyományok iránt, amely évről évre növelheti a látogatók, turisták számát.

A nyár – különösen az augusztus – a fesztiválok, kulturális és egyéb események időszaka. A COVID19 járvány alatti bezártságot követően napjainkban ismét rendkívül nagy igény mutatkozik a kulturális, zenei, gasztronómiai fesztiválokra a határ mindkét oldalán, amelyre jelen projekt alapoz.

Sárospatak városát gyakran emlegetik Bodrog-parti Athénként, amelynek írott és épített történelmi emlékei, természeti adottságai remek lehetőségeket biztosítanak a gazdasági, turisztikai és kulturális területeken történő fejlesztések, együttműködések kiaknázására.

Lelesz község, a Felső-Bodrogköz meghatározó települése évszázados múltra tekint vissza. A sárospataki vonatkozású premontrei kolostor történelmi emlékhelyként jelentősen hozzájárul a turizmusban rejlő lehetőségek kihasználásához a településen, amely természeti értékekben is bővelkedik (pl. Latorca folyó, az egykori Tisza holtág, a Ticce medre és az azt körülvevő mocsaras, erdős, zöld területek).

A partnerek a projekt keretében 1-1 nyári fesztivált terveznek Sárospatakon és Leleszen, amelyek magukban foglalnak kulturális, gasztronómiai és hagyományőrző elemeket is és amelyek közös szervezése és lebonyolítása által egy hosszútávú együttműködést alapozhatnak meg a két résztvevő partnerszervezet és egyéb közreműködő intézmények, szervezetek között a Bodrogközben, akik ezáltal az elkövetkezendő években is színvonalas, nemzetközi jelentőségű rendezvényeket tudnak majd biztosítani a helyi lakosok és turisták számára egyaránt. A fesztiválok színvonalas technikai lebonyolításához eszközöket és technikai felszereléseket is beszereznek a partnerek.

A projekt partnerei:
1. Vezető Kedvezményezett: Sárospatak Város Önkormányzata (HU)
2. Kedvezményezett: Obec Leles (SK)

A projekt időtartama: 2022.07.01.-2022.09.30. (2 hónap)
A projekt teljes költségvetése: 52 272,40 EUR
Az ERFA támogatás összege: 44 431,54 EUR

Feltöltő

Fel