Sárospataki zarándokok jártak Wrocławban, a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja tíz tagjának boldoggá avatásán

Június 11-én Wrocławban boldoggá avatták a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja tíz tagját, akiket a második világháború idején szovjet katonák öltek meg. A szertartáson magyar zarándokok is részt vettek, Ternyák Csaba egri érsek vezetésével; Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora; Czapkó Mihály érseki titkár és sárospataki hívek, Bereczkei Miklós plébános kíséretével.

Az ünnepi szentmisét és a boldoggáavatási szertartást Marcello Semeraro bíboros, pápai legátus, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusa végezte.

A főpásztor szentbeszédében a nővérek vértanúságát a jelenlegi ukrajnai helyzethez hasonlította. „Ezeknek a nővéreknek az egész élete önmaguk valódi odaajándékozása volt a betegek, a kicsinyek, a szegények és a leginkább rászorulók szolgálatának. Önzetlen szeretetük olyan hősies volt, hogy úgy döntöttek, nem menekülnek el az 1944 végétől közeledő Vörös Hadsereg elől.”

A tanúvallomások szerint a nővérek közül néhányan saját tisztaságuk védelmében haltak mártírhalált, mások úgy, hogy oltalmazni próbálták fiatalabb rendtársaikat és az általuk vezetett gyermekotthon leányait.

A wrocławi székesegyházban tartott boldoggáavatási szertartáson magyar zarándokok is részt vettek, Ternyák Csaba egri érsek vezetésével. Az ünnepségen jelen volt Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, Czapkó Mihály érseki titkár és a sárospataki hívek egy csoportja, Bereczkei Miklós plébános vezetésével.

Sárospatakon, Szent Erzsébet szülővárosában 2011 óta élnek és szolgálnak a bazilikában és a katolikus iskolában Erzsébet-nővérek.

A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációját 1842-ben alapították a ma Lengyelországhoz tartozó felső-sziléziai Nysában. Az Erzsébet-nővérek az idősek, betegek és szegények szolgálata mellett a plébániai lelkipásztorkodásban tevékenykednek.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Feltöltő

Fel