Sárospatak Város Önkormányzata június 24-én tartja képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2022. június 24-én (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

 

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Beszámoló a ZEMPLÉNI Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Lakatos István ügyvezető

3. Beszámoló a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde munkájáról
Előterjesztő: Lendvainé Szendrei Ágnes intézményvezető
Véleményezi: Humán Bizottság

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti, közétkeztetésről szóló Szolgáltatási Keretszerződés módosításáról és a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által működtetett konyha élelmezési nyersanyag normájáról
Előterjesztő: Gulybán László ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Előterjesztés az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének meghosszabbításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei támogatási kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

9. Előterjesztés a Sárospatak I. számú vegyes fogorvosi körzet helyettesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

10. Előterjesztés a Sárospatak II. számú vegyes fogorvosi körzet helyettesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

11. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkatervéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

12. Előterjesztés Sárospatak város településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán környezeti vizsgálat szükségességéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Előterjesztés a Sárospatak külterület 0647/6. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Előterjesztés a Sárospatak, belterület 768. helyrajzi számú ingatlan értékesítési liciteljárásának lefolytatására vonatkozó hirdetmény tartalmáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Előterjesztés a Sárospatak, Október 23. tér 10. földszint 2. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás szolgálati jelleggel történő bérbeadásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

16. Tájékoztató Sárospatak város forgalmi rendjének felülvizsgálatáról és közlekedésfejlesztési stratégiájának elkészítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

17. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés az augusztus 20-án adományozható kitüntetésekről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel