Rendkívüli testületi ülés lesz június 14-én

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2022. június 14-én (kedd) 15:30 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó
rendkívüli ülésére összehívom.

Napirend:

1. Előterjesztés a helyi kitüntetések adományozásáról szóló 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester

2. Tájékoztató a Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3. szám alatt található, Újbástya megnevezésű ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester

3. Előterjesztés a Sárospatak, belterület 371. és 373. helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester

4. Előterjesztés a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyeinek és csoportszámának bővítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Feltöltő

Fel