Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Költségvetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont: pénzügyi és számviteli feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Sárospataki Kommunális Szervezet gazdálkodási feladatának ellátása. Könyvelés, kontírozás, kötelezettségvállalások kezelése az önkormányzati ASP szakrendszerben. Költségvetés, beszámoló készítése. Pénzügyi feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
• a II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• önkormányzati gazdálkodásban megszerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ASP keret-, gazdálkodási-, ingatlanvagyon kataszter-szakrendszerek ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és 1. számú melléklete alapján,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
• az iskolai végzettséget és képesítést igazoló, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez,
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. július 18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Móré Istvánné gazdálkodási irodavezető nyújt, a 06/47-513-255-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: SP/5015/2022. valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.sarospatak.hu – 2022. június 01.
Hegyalja Televízió Képújság 2022. június 01.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel