Sárospatak Város Önkormányzata május 27-én tartja képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2022. május 27-én (péntek) 10:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Beszámoló a Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: Gulybán László ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2. Beszámoló az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: Erdős Tamás az INNOVO-PATAK Nonprofit Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

3. Beszámoló a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi működéséről, a mérleg és eredmény-kimutatásáról
Előterjesztő: Sajószegi Gábor ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Előterjesztés a SI-MOL MED Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében Dr. Molnár Erika Emese felnőtt háziorvos által tett bejelentésről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

6. Előterjesztés a Magyar Telekom Nyrt-vel történő bérleti szerződés módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület által kért – botlatókövek elhelyezéséhez szükséges – tulajdonosi hozzájárulásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Előterjesztés a Sárospatak, belterület 768 helyrajzi számú, természetben Kazinczy Ferenc út 33. szám alatt található ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés a Sárospatak, Honvéd utca 20. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés a Sárospatak, Erdélyi János út 20. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző, Karajz Barnabásné a Sárospataki Gondozási Központ vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság, Humán Bizottság

12. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel