Becker Andrásra, Sárospatak mártírjára, a proletárdiktatúra helyi áldozatára emlékezett a SWAK

Becker Andrást 1919. április 7-én végezték ki különös kegyetlenséggel az Isten-, ember- és nemzetellenes proletárdiktatúra féktelen és kegyetlen vérengzése alatt. Április 7-én kivégzésének 103. évfordulóján koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK) a helyi római katolikus temetőben. Az emlékező közösség előtt Tarnavölgyi László, az egyesület elnöke mondott emlékbeszédet Becker András 2017 novemberében felavatott síremlékénél. Sárospatak Város Önkormányzatát Sikora Attila alpolgármester képviselte a megemlékezésen.

“Februárban minden éven az ő emléktábláját koszorúzzuk meg a volt városháza bejáratánál a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából. A megemlékezések szónokai sok mindent elmondanak a vörösterror kegyetlenségeiről, ám kevés szó esik magáról Becker Andrásról, talán még sok sárospataki sem tudja, hogy ki volt ő és miért pont az ő emlékét megörökítő táblához járulnak emlékezni” – kezdte emlékbeszédét az egyesület vezetője. A 103 évvel ezelőtti sárospataki eseményeket Dr. Váry Albert ügyvéd, politikus és koronaügyész-helyettes A vörös uralom áldozatai Magyarországon címmel 1922-ben megjelent könyve segítségével elevenítette fel a szónok: „1919. április 7-én Sárospatakon ellenforradalmi felkelés ütött ki. Ezt a mozgalmat Becker András sárospataki lakos vezette, de tervének időelőtti elárulása folytán letartóztatták. Letartóztatása közben több vöröskatonát megsebesített, egyet pedig agyonlőtt. Az esetről a sátoraljaújhelyi forradalmi törvényszék értesülvén, nyomban kiszállt Sárospatakra. A forradalmi törvényszék elnöke, Knall Budapesten volt, tehát Galamb, Morvai és Hencz ítélkeztek. Láng vádolt. A bíráskodás csak formaság volt. A Sárospatakon megtartott tárgyaláson halálra ítélték s nyomban felakasztották Beckert a sárospataki városháza kapujának vasrácsára nagyszámú nézőközönség jelenlétében.”

További sárospataki áldozatot is megemlít a fent nevezett forrás: „Elfogtak akkor még vagy 19-20 embert, köztük Riskó József sárospataki gazdaembert. Beszállították Sátoraljaújhelyre, ahol április 9-én halálra ítélték s a Kossuth-szobor előtt előző nap felállított akasztófára felakasztották.”

A forrásként használt kiadványból – mely a korabeli hivatalos jelentésekre és bírói ítéletekre alapozva összegezte a 133 napos dúlás véres eseményit és az áldozatok névsorát – azt is megtudhatjuk, hogy kik rendelték el a gyilkosságokat és azokat kik hajtották végre. Becker András 27 éves, nőtlen, sárospataki földművest és Riskó József 40-45 év körüli, sárospataki gazdaembert a következő személyek ítélték halálra: Láng István joghallgató, vádbiztos; Galamb József 40 éves cipészsegéd, forradalmi törvényszéki elnök; valamint a forradalmi törvényszéki bírák: Morvai Ede 30 éves géplakatos és Hencz Miklós 34 éves kádársegéd. Csupa képzett és tekintélyes büntetőjogász… A precízen összeállított és településekre lebontva időrendi sorrendben közölt adatokból az is kiderül, hogy kik hajtották végre a kegyetlen ítéletet: Becker Andrást vöröskatonák akasztották fel, és pedig: Bartos Béla bádogossegéd, Schieder József és más vörösőrök. Riskó Józsefet Vasó György 22 éves mészárossegéd, továbbá Schieder József, Sipos László és Molnár József, mint a Sipos-féle terrorcsapat tagjai akasztották fel.

Becker András kivégzésekor összeterelték a lakosságot és kényszerítették, hogy végignézze a kegyetlen kivégzést, amelynek más célja nem volt, mint a megfélemlítés és az elrettentés. Nem engedték számára a végtisztesség megadását, a temető árkában földelték el, új sírhelyét akkor kapta, amikor rehabilitálták. Síremléke az évtizedek alatt elkopott, ezért a SWAK 2017-ben az Országgyűlés elnökének adományából új, impozáns és tartós gránit síremléket emeltetett a ravatalozó előtt. Akkor azt vállalta civil szervezetünk, hogy minden év április 7-én, Becker András gyalázatos kivégzésének évfordulóján megemlékezést szervez a nemzeti ellenállás sárospataki hősének tiszteletére. Tesszük mindezt azért, mert valljuk és hisszük, hogy a mártírokra, a hősökre emlékeznünk és emlékeztetnünk kell. Az utókor kötelessége az áldozatok emlékének ápolása, hogy a hazájukért életükkel fizető példaképek példaképek maradhassanak az új és újabb generációk számára is. Becker András is ilyen példakép, a nemzeti ellenállás hőse, kinek emléke, neve, tette és sorsa nem merülhet a feledés homályába. Két év kényszerű kihagyása után most ismét rá irányíthatjuk a figyelmet.

“Most itt a temetőben, a négy és félévvel ezelőtt emelt új síremlékénél az ő emléke előtt hajtunk fejet, miközben nem feledjük, mert nem feledhetjük a többi áldozatot sem. Emlékezni kell a hősökre, de nemcsak azért, mert elődeink, apáink, nagyapáink, dédapáink voltak, hanem mert a legdrágábbat, az életüket adták a nemzetért, a hazáért, melyet hűséggel szolgáltak, amíg szolgálhatták. S nekik köszönhetjük, hogy még „él nemzet e hazán” – fejezte be megemlékezését Tarnavölgyi László.

Az emlékező közösség ezután Lencsés Anna elnökségi tag tolmácsolásában hallgatta meg Wass Albert Temetőben című versét, majd Riz Attila sárospataki káplán mondott imát.

Sikora Attila alpolgármester az önkormányzat, Tarnavölgyi László elnök és Hejődemeteri Demeter Péter Kálmán alelnök a SWAK képviseletében helyezte el az emlékezés koszorúját Becker András síremlékénél, majd az emlékező gyülekezet zárásként közösen elénekelte a Szózatot.

Becker András emlékét megőrizzük!

Kép és szöveg: Sárospataki Wass Albert Kör Elnöksége

Feltöltő

Fel