Sárospatak Város Önkormányzata március 25-án tartja képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2022. március 25-én (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, és az azokért fizetendő térítési díjakról szóló 14/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, az azokért fizetendő térítési díjakról, és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 13/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Beszámoló Sárospatak város 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Dr. Téglás István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető

5. Beszámoló a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi katasztrófavédelmi tevékenységéről
Előterjesztő: Ignéczi Zsolt tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

6. Beszámoló a Sárospataki Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

7. Beszámoló a lejárt határidejű határoztok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés az egyes minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

9. Előterjesztés a Sárospatak, belterület 4045. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan átminősítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés Sárospatak településrendezési eszközeit érintő módosításról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés átjárási és útszolgalmi jog alapításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Előterjesztés a Sárospatak, belterület 252/3 és 253/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Előterjesztés a Sándor és Nagy Kft-vel kötendő megállapodásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

15. Előterjesztés a 2022. évi sporttámogatások felosztásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

16. Előterjesztés az óvodai körzethatárok felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

17. Előterjesztés az Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

18. Előterjesztés Sárospatak Város Rendelőintézete létszámigényéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

19. Előterjesztés a köztemetési szolgáltatásra vonatkozó megállapodásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

20. Tájékoztató a sátoraljaújhelyi Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali Melegedője 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: Aradi Albertné intézményvezető

21. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés Junior Pro Urbe díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

2. Előterjesztés első lakóingatlanhoz jutók támogatásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel