Sárospatak Város Önkormányzata február 25-án tartja képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2022. február 25-én (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Előterjesztés a Homlokzat-felújítási alap létrehozásáról és felhasználásának helyi szabályairól szóló 13/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés az anyakönyvi események engedélyezéséről, és az anyakönyvi eseményekhez fűződő többletszolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

5. Beszámoló a Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Előterjesztő: Gulybán László kuratóriumi titkár
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Beszámoló a lejárt határidejű határoztok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervéről
Előterjesztő: Benkő Barnabás Zoltánné a PATAQUA Kft. ügyvezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

8. Előterjesztés A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola 2022. évi munkatervéről és szolgáltatási tervéről
Előterjesztő: Sajószegi Gábor megbízott intézményvezető
Véleményezi: Humán Bizottság

9. Előterjesztés A Művelődés Háza és Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola intézményvezetői pályázatának kiírásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

10. Előterjesztés a Sárospataki Carolina Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

11. Előterjesztés a 2022. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Kommunális Szervezet közötti használatba adási szerződés IX. módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter a Helyi Választási Iroda vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Tájékoztató a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetéről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Tájékoztató az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Egyed Attila a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

16. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés első lakóingatlanhoz jutók támogatásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Előterjesztés Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Humán Bizottság

3. Előterjesztés a Sárospataki Kommunális Szervezet intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívására beérkezett pályázatokról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Véleményező Bizottság

4. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel