Sárospatak Város Rendelőintézete pályázatot hirdet Egészségfejlesztési Iroda Vezető munkakör betöltésére

Sárospatak Város Rendelőintézete
pályázatot hirdet a 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszony és a 2012. I. törvény a munka törvénykönyve alapján
Egészségfejlesztési Iroda Vezető munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony (továbbiakban: Eszjtv.) időtartama:
Határozott idejű jogviszony 2022. február 1.- 2022. december 31.– törvény szerint maximális próbaidő kikötésével

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
B-A-Z. megye 3950 Sárospatak, Comenius utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– EFI szakmai tervében szereplő programterv előkészítése, ütemezése, megvalósítása és koordináció
– EFI munkatársakkal, külső szakértőkkel és a projektadminisztrációval való személyes és online kapcsolattartás
– Meetingek, műhelymunkák szakmai dokumentumainak, prezentációinak előkészítése
– Rendezvények koordinációs feladatainak ellátása
– Személyes és on-line kommunikáció az előadókkal, együttműködő partnerekkel, valamint a médiával.

Illetmény- és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény, illetve az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadó.

Pályázati feltételek:

Az alábbi végzettségek valamelyikének megléte:
– orvos végzettség, előnyt jelent a megelőző orvostan és népegészségtan
szakorvosi végzettség,
– népegészségügy mestere (népegészségügyi mesterszak),
– rekreációszervező, rekreációszervezés és egészségfejlesztés
– ápoló (főiskolai ápoló, BSc, MSc)
– védőnő népegészségügyi mesterképzéssel
– egészségügyi szociális munkás
– pszichológus, szakpszichológus
– továbbá magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– a 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet által előírt COVID-19 elleni védőoltások igazolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Edzői végzettség
– Projektmunkában, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
– Jó kommunikációs és szervezési készség
– számítógép felhasználói ismeretek, az irodai alkalmazások magabiztos kezelése
– „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– A pályázó személyi adatait, elérhetőségét is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,
– Képesítést igazoló okiratok másolata,
– Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésen szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– Büntetlen előélet (sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
– COVID-19 elleni védőoltások igazolása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2021. január 8-tól betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06-47/513-117-es telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: Sárospatak Város Rendelőintézete 3950 Sárospatak, Comenius utca 20. A pályázati borítékra kérjük ráírni: 226/2021. EFI Vezető. Továbbá elektronikus úton: titkarsag@spvri.hu.

Feltöltő

Fel