Pályázati felhívás tüzelőutalványok értékének megfelelő mennyiségű keményfa brikett szállítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Sárospatak Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tüzelőutalvány formájában nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén a kibocsátott tüzelőutalványok értékének megfelelő mennyiségű brikett, 2022. február 1. és 2023. január 31. közötti időtartamra történő szállítására vonatkozó árajánlatok megtételére.

Pályázatot nyújthat be valamennyi brikett értékesítésével foglalkozó egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság, amely Sárospatak városában az utalványok beváltására megfelelő helyiséget biztosít, és amely az eredeti csomagolás megbontását is vállalja.

Nem nyújthat be pályázatot az, akivel a pályázat tárgya vonatkozásában Sárospatak Város Önkormányzata korábban szerződést kötött, és a szerződés a határozott idő lejárta előtt megszüntetésre került.

A pályázatban közölt árajánlatnak tartalmaznia kell a brikett ÁFA-val növelt fogyasztói árát, kalória értékét, és annak szállítási költségét 1 kilogrammra levetítve.

Az árajánlatokat tartalmazó pályázatot írásban, zárt borítékban

2022. január 18. napján (kedd) 15 óráig

kell benyújtani a Sárospataki Polgármesteri Hivatalhoz (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.).

A zárt borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, elérhetőségét és a pályázat tárgyát.

A pályázatok elbírálására 2022. január 28. napjáig kerül sor.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a beérkezett pályázatokat az összességében legelőnyösebb árajánlat alapján nyilvánítja nyertesnek.

A döntésről a pályázót a Sárospataki Polgármesteri Hivatal írásban, a határozat megküldésével értesíti.

A nyertes pályázóval Sárospatak Város Önkormányzata nevében Sárospatak Város Polgármestere köt megállapodást, határozott időre, 2022. február 1. napjától 2023. január 31. napjáig terjedő időtartamra.

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdésekben felvilágosítás kérhető ügyfélfogadási időben telefonon a (47) 513-245-ös telefonszámon.

Feltöltő

Fel