Rendkívüli testületi ülés lesz december 9-én

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2021. december 9-én (csütörtök) 15:45 órára
a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartandó
rendkívüli ülésére összehívom.

Napirend:

1. Előterjesztés a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében benyújtott módosított támogatási kérelemről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Feltöltő

Fel