Pályázati felhívás a Sárospataki Kommunális Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

Sárospataki Kommunális Szervezet

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.03.01-től 2027.02.28-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Dózsa György utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának megszervezése, irányítása, ellenőrzése. Főbb tevékenységek: parkosítás, zöldterület létesítése, gondozása, egyes építési munkák, tájrendezés, tervezés, közterület tisztítás, bútorgyártás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló ” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 • Főiskola vagy egyetemi végzettség;
 • Legalább 3 éves szakmai gyakorlat;
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A pályázati feltételek között meghatározott szakképzettségi területen szerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlat;
 • Közgazdasági, műszaki, területfejlesztési – városfenntartási -, agrár vagy jogi szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség;
 • Számítógép felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz;
 • A Sárospataki Kommunális Szervezet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • A szakmai gyakorlat igazolásáról szóló okiratok;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • Nyilatkozat arról, ha a pályázó pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Aros János polgármester nyújt, a 06/47-513-250 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sárospatak Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SP/9964/2021., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Aros János polgármester részére, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2021. december
 • sarospatak.hu – 2021. december
 • Hegyalja Televízió – 2021. december

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határozatlan idejű kinevezés első 3 hónapja próbaidő.

 

Feltöltő

Fel