2021.12.01. 17:00 - 18:00
Meghívó: Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor székfoglalója a Tokaj-Hegyalja Egyetemen

Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár székfoglaló előadására Múzsák pártütése címmel 2021. december 1-jén, szerdán, 17 órai kezdettel kerül sor a Tokaj-Hegyalja Egyetem Dísztermében. Az előadás a művészet és a politika viszonyrendszerét vizsgálja a 20. század második felében Közép- és Kelet-Európában, a szovjet blokk országaiban.

Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár, a Tokaj-Hegyalja Egyetem 2021. augusztus hó 1. napjától megbízott rektora Sárospatakon született 1967-ben. A sárospataki Rákóczi Gimnázium angol tagozatán 1985-ben érettségizett. 1992-ben a debreceni egyetemen történelem szakos középiskolai tanári és népművelői oklevelet szerzett, 1995-ben a pécsi egyetemen jogi doktorrá avatták. 1999-ben az Amsterdam School of the Arts ösztöndíjas kutatója volt. A debreceni egyetemen 1998-ban neveléstudományi PhD fokozatot szerzett, 2009-ben habilitált.

1993-tól a Magyar Táncművészeti Egyetemen tudományos főmunkatárs, főiskolai tanár, majd egyetemi tanár a Művészetelméleti Tanszéken, közben főtitkár, rektorhelyettes, majd rektor. Oktatóként, vizsgabizottsági tagként részt vett más egyetemek doktori iskoláinak munkájában (Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem).
Kutatási területei: Művészet és hatalom a 20. század második felében; A művészeti felsőoktatás története; A táncművészképzés története a 19–20. században; Sárospatak helytörténete és neveléstörténete. Tudományos közéleti tevékenysége keretében az MTA Tánctudományi Munkabizottságának alapító titkára, majd elnökhelyettese, a Tánctudományi Közlemények alapító szerkesztője, illetve lapigazgatója, a Zempléni Múzsa társadalomtudományi és kulturális folyóirat alapító főszerkesztője, a Magyar Comenius Társaság elnöke.

A Magyar Tudományos Művek Tárában rögzített publikációinak száma meghaladja a hatszázötvenet, több kiadványsorozat szerkesztője. Önálló kötetei: Intézmények és tisztségviselők a Szovjetunióban 1917–1990 (1992); Filmművészet és kultúrpolitika a művészeti díjak tükrében 1948–1989 (1998); Múzsák a ködben. Tanulmányok a művészet és a hatalom viszonyáról a 20. században (2008); A művészet megszelídítése. Folyamatok és fordulatok a művészetpolitikában, 1948–1956 (2011); Táncosok és iskolák. Fejezetek a hazai táncművészképzés 19–20. századi intézménytörténetéből (2014); Könyvek bűvöletében. Elemzések, bírálatok, kritikák (2015); Követek és követők. Közelítések Sárospatak szellemi hatástörténetéhez (2015); Táncos tanévek. Szemelvénygyűjtemény a Magyar Táncművészeti Egyetem történetéhez 1950–2017 (2017); A művészetpolitika mechanizmusai. Interpretációk és források a Kádár-korszak értelmezéséhez (2020); Művek és megoldások. Kritikai írások, 2015-2020 (2020).

Szakmai és tudományos eredményeit az MTA Debreceni Területi Bizottságának DAB-díjával (1998), az MTA Stratégiai Kutatási Pályázatának Fődíjával (1999), Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel (2011), a Magyar Comenius Társaság Comenius Emlékérmével (2016), a Magyar Táncművészek Szövetsége Tánctudományért Díjával (2018) és Sárospatak város Pro Urbe Díjával (2019) ismerték el.

Feltöltő

Fel