Átadták az új református óvodát Sárospatakon

A református oktatási intézményi paletta immár minden szintje képviselteti magát Sárospatakon – közölte Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az új Igazkincs Református Óvoda átadásán. Mint elmondta, a 2010 előtti kormányzat nem sokat törődött a vidékkel, különösen nem az egyházak törekvéseivel.

Azóta azonban a jelenlegi kormány által is képviselt szemléletváltás eredményeként Sárospatakon is megújultak az egyházi közösségek fontos terei: a templomok, a Református Kollégium intézményei, valamint az általános iskolák és óvodák – sorolta. Kiemelte: a református egyházzal közösen lebonyolított óvodafejlesztési program során az országban 60 településen, 73 helyszínen összesen 41 milliárd forintból valósultak meg beruházások. Ezek részben óvodafelújítások, többségében pedig új óvodai férőhelyek létesítéséről szóltak. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a kereszténységből fakadó értékek, a református egyház által közvetített lelkiség is helyet kapjon a közoktatási paletta minden szintjén, az alapok lerakását pedig már óvodás korban el kell kezdeni – mondta. Úgy fogalmazott: különösen nagy szükség van erre a háttérre, értékrendre most, amikor a világ és Európa más területeiről érkező, keresztényi és nem keresztényi szemmel is elfogadhatatlan ideológiák próbálnak teret nyerni Magyarországon.

Dr. Hörcsik Richárd a térség országgyűlési képviselője emlékeztetett rá: a kommunista hatalom éppen hetven éve döntött arról, hogy leépíti és feldarabolja a Sárospataki Református Kollégiumot. Eltelt hét évtized és mára újraépült az intézményrendszer, immár elérhető a teljes református oktatási paletta a nagy kultúrtörténeti múlttal rendelkező városban – jelentette ki. Külön örvendetesnek nevezte, hogy éppen októberben, a reformáció hónapjában sikerült átadni az új intézményt, erősítve egy olyan szellemiséget, amely évszázadokon át megtartotta Magyarországot. A kormány partnerként tekint az egyházakra, ennek Sárospatak is érezhető eredményei vannak, ugyanis az elmúlt években a helyi református egyházi közösségek összesen 4,5 milliárd forint támogatást kaptak ingatlanjaik felújítására – közölte.

Ötven óvodás

Aros János a város polgármestere arról beszélt, hogy 2010 óta olyan léptékű fejlesztések zajlottak Sárospatakon, amelyre nagyon régen volt példa és ebben kiemelt szerepet vállaltak a reformátusok is. Tíz év alatt a város szinte minden közintézménye megújult – mondta. Ezek során bővült is az oktatási paletta, amelynek legjelentősebb eleme a Tokaj-Hegyalja Egyetem létrejötte – tudatta. Az új, több mint 360 millió forintból létrehozott óvoda fenntartója a Tiszáninneni Református Egyházkerület. Rácsok András püspöki titkár arról beszélt, hogy az egyházkerület területén kilenc óvodaprojekt indult el két éve, ennek több mint a fele már lezárult. Általában olyan településeken létesítettek új óvodát, vagy végeztek el intézményi bővítést, ahol – mint Sárospatakon is – van továbblépési lehetőség a református intézményi hálózatban.

Az Igazkincs Református Óvoda vezető óvónője, Sikorszkiné Lovas Zsuzsanna azt ismertette: az intézmény ötven férőhelyes, amelyet sikerült is betölteniük. A gyerekekkel négy óvónő és két dajka foglalkozik, rajtuk kívül egy gazdasági munkatárs és két közfoglalkoztatott dolgozó tartozik az intézmény állományába. Az építészetileg részben védett épületből létrehozott óvodát Sorosi Zsolt és Kalóczki Éva tervezték. Az átadási eseményen Barna Sándor lelkészi főjegyző, püspökhelyettes végzett igei szolgálatot.

BSZA

Feltöltő

Fel