Hessen-Reinsfeldi Sarolta Amália, II. Rákóczi Ferenc felesége március 8-án született

1694-ben II. Rákóczi Ferenc 18 évesen nagykorúvá vált, három évvel hamarabb a szokottnál. Sógora figyelmeztette: mielőbb meg kell nősülnie. Ő a Rákóczi-család utolsó sarja. Magyarországon kell élnie, így nyerheti meg családja régi híveit. Személyes élete és politikai pályája szempontjából meghatározó jelentőségű házassága.

A korabeli fejedelmi házasságkötési szokások szerint bemutatták neki a hessen–reinfelsi német fejedelmi házból származó tizenöt esztendős Sarolta Amália arcképét. A hercegnő Károly hesseni-casseli kormányzó, tartománygróf és Alexandra leiningen–westerburgi grófnő hatodik gyermekeként született 1679. március 8-án. Apácák nevelték.

1694. szeptember 25-én Kölben kötötték meg a fiatalok házassági szerződését. Eszerint II. Rákóczi Ferenc fejedelmien gondoskodik hitveséről. Jegyajándékba 100 ezer birodalmi tallért köt le számára és 15 ezer rénes forint értékű ékszerrel ajándékozza meg. Fejedelemnőhöz illő udvartartással látja el. A menyasszony hozománya nem jelentős: 20 ezer hesseni kamaraforint.

A kölni dómban megtartott esküvő a német-római császár akarata ellenére, engedélye nélkül történt. Rákóczi fontos szempontként említi választottja katolikus vallását. Ennél is jelentősebb kapcsolatrendszere, hiszen Sarolta Amália a franciabarát német fejedelmi csoport jelentős családjából származott. Sokak mellett rokonságban állt Árpád-házi Szent Erzsébettel, XIV. Lajossal, Orléans-i Fülöp herceg feleségével és I. Lipót császár feleségével. A Vallomások-ban Rákóczi azt is hangsúlyozta, hogy a fiatal lány nagyon megnyerte tetszését.
A fiatal pár 1694 decemberében hazaköltözött a magyarországi Rákóczi birtokokra. A karácsonyt már Sárospatakon töltötték, mely életük, udvartartásuk fontos helyszíne lett. Gyakori vendégek Rákóczi Erzsébet kistapolcsányi kastélyában is. Rákóczi azonban
+úgy érzi, feleségében nem talált társra. Hitvese egészen más típusú fejedelemasszony mint elődei. Sarolta Amália más korszak és más világ gyermeke. Ugyanakkor bátor és a maga módján űzte a politikát. Néhány év elteltével kapcsolatuk megerősödött. Rákóczi szökése idején őszintén csodálta felesége erős lelkét.

A gyermekek születése, az öröklés biztosítása elvárás volt a fiatal családokban. Sarolta Amália 17 esztendős első gyermeke, Lipót-Lajos-György születésekor, 1696-ban. A gyermek még 3 és fél éves sincs amikor 1699 szeptemberében meghal. Sárospatakon a Vártemplomban temették el. A második gyermek, József 1700 augusztusában, a harmadik fiú, György 1701 augusztusában, Bécsben született. Megérik a felnőtt kort, ők az utolsó Rákócziak.

Sarolta Amália harmadik gyermekének várása izgalmakkal telt. 1701 áprilisában férjét Nagysárosban felségsértés vádjával letartóztatták, s a bécsújhelyi börtönbe zárták. A feleség szervezte Rákóczi szökését. Lefizette a börtön parancsnokát. Férjének álruhában sikerült megszöknie, s Lengyelországba menekülnie. Sarolta Amália ezután állandóan Bécsben tartózkodott, gyermekeit azonban nem nevelhette. Találkozhatott ugyan velük, de életüket az udvar befolyásolta.

Sarolta Amália a Rákóczi-szabadságharc idején, 1706-ban a béketárgyalások érdekében tért haza rövid időre Magyarországra, férjéhez. Fiait nem hozhatta magával. Soha többé nem látta őket. Rákóczi öt esztendeje nem látta családját: „Sokban növelte örömömet a reménység, hogy Fenségedet láthatom… Jól tudja, melyen gyöngéden szeretem mindig Fenséged kedves személyét…”- írta feleségének ekkortájt. Rákóczi feleségét leírhatatlan pompa, ünnepélyes fogadtatás kísérte mindenütt. „Fejedelemasszonyként” tisztelték, vidáman, fényűzően élt. A férjével töltött két hónapjáról keveset tudunk. Ugyanakkor Rákóczi véleménye a békeközvetítésről a következő: „Hitemet se feleségemért, se gyermekimért meg nem szegem.”

Sarolta Amália 1706. július 10-én elbúcsúzván férjétől Csehországba ment. Itt született negyedik gyermeke, aki alig néhány hetet élt. Innen a svéd, majd a porosz király udvarába került. Később a lengyelországi Jaroslawban élt. Házassága ekkorra tönkrement, gyermekei visszaszerzésére nem táplálhatott reményt. A hercegnő a férje által utalt évjáradékból fedezte kiadásait. 1711-ben találkozott ismét, s utoljára Rákóczival, miután a fejedelem elhagyta Magyarországot. Ritka levelezéseiket leszámítva, megszakadt kapcsolatuk. Sarolta Amália számára rokona, a francia uralkodó biztosított járadékot, s vett egy birtokot Jaroslawban. 1721-ben Párizsba került ahol az orléans-i hercegnő támogatta, majd zárdába vonult. Itt halt meg 1722-ben. Életük utolsó évtizede ugyan külön zajlott, de Rodostóban is tudtak Sarolta Amália haláláról. Mikes Kelemen 43. levelében emlékezett meg róla.

dr. Tamás Edit beszámolója

Feltöltő

Fel