A Magyar Comenius Társaság Elnökségének állásfoglalása

A Magyar Comenius Társaság a comeniusi életmű megismertetését és hasznosítását tűzte ki céljául, és több mint három évtizede segíti az 1857-ben tanítóképzőként alapított, mai nevén Sárospataki Comenius Campusként működő felsőoktatási intézmény fejlődését.
A Társaság Elnöksége üdvözli a kormányzati szándékot, hogy Sárospatak székhellyel, a jelenlegi campus személyi és ingatlanbázisán Tokaj-Hegyalja Egyetem létrehozását tervezi. Csokonai okkal adta Sárospataknak a „Hegyalja Helikonja” elnevezést. Meggyőződésünk, hogy a tokaj-hegyaljai térségnek szüksége van önálló felsőoktatási intézményre, amely a világörökségi státuszhoz méltó módon ad otthont a régió fejlesztését elősegítő képzéseknek és kutatásoknak.

Az Elnökség javasolja, hogy a létrehozandó egyetem gazdasági, borászati, turisztikai jellegű oktatási programjait magában foglaló szervezeti egység a Lorántffy Intézet, a nagy múltú humán és pedagógusképzési területet továbbvivő szervezeti egység a Comenius Intézet elnevezést viselje, összhangot teremtve a sikeres jövőhöz szükséges szakmai ismeretek és a hagyományos oktatási értékek között.

Az új egyetem által kitűzendő célok megvalósításához az Elnökség a továbbiakban is felajánlja a Társaság szellemi kapacitását.
Sárospatak, 2021. február 24.

A Magyar Comenius Társaság Elnöksége nevében:
Dr. Bolvári-Takács Gábor egyetemi tanár, elnök

Feltöltő

Fel