Tájékoztató a gépjármű adóztatásban történő változásokról

T Á J É K O Z T A T Ó
a gépjármű adóztatásban történő változásokról

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely 2021. január 1-jétől módosítja a gépjárműadóztatás rendjét.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat 2020. december 31. napjáig az önkormányzati adóhatóság látta el. A módosulás kapcsán 2021. január 1-jétől ezen feladatokat már az állami adóhatóság (NAV) fogja ellátni.
2020. december 31-éig eső időszakra vonatkozó gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása) az adóhatósági feladatokat – a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján – továbbra is Sárospatak Város Önkormányzat Adóhatósága végzi.
Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását).
A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is Sárospatak Város Önkormányzat gépjárműadó fizetési számlájára kell befizetni.

2021. évtől a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak a gépjárműadó tulajdonjogában bekövetkezett változásról továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adóhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.
Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adóhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5. § d), e), f), j) és k) pontja szerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adóhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adóhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.
Ezzel kapcsolatos információk, majd az állami adóhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu /

Sárospatak, 2021. január 4.

dr. Vitányi Eszter

Feltöltő

Fel