Sárospatak Város Önkormányzata 2020. október 30-án tartja képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

 M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2020. október 30-án (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet módosításáról (az anyag később kerül megküldésre)
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 19/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Beszámoló Sárospatak Város Rendelőintézete 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Bereiné dr. Jakab Beáta Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
5. Előterjesztés a Sárospatak Város Önkormányzata és a Creative Human Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság közötti Megbízási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

6. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata és a PATAQUA Sárospataki Termálfürdő- és Campingfejlesztő Kft. között létrejött bérleti szerződés módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

7. Előterjesztés élelmiszercsomag biztosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

8. Előterjesztés A Művelődés Háza és Könyvtára intézmény visszatérítendő támogatásra vonatkozó kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

9. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló mezőgazdasági földterületek haszonbérleti díjairól szóló határozat módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

10. Előterjesztés a Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztéseinek megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

11. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

12. Előterjesztés a Sárospatak, Szabó Endre utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Előterjesztés a Sárospatak, Fazekas sor 18. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

14. Előterjesztés a Sárospatak, külterület 0720/16. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

15. Előterjesztés a Sárospatak, Rákóczi út 84. szám alatti önkormányzati tulajdonú garázs értékesítéséről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

16. Előterjesztés a Zöld Kör Egyesület által kért tulajdonosi hozzájárulásról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

17. Előterjesztés Kertész-Dobránszky Tímea Sárospatak, Október 23. tér 12. 1. em. 1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

18. Előterjesztés Sárospatak Város Klímastratégiájának elfogadásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

19. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

20. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés Szent Erzsébet díj adományozásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Előterjesztés első lakóingatlanhoz jutók támogatásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

3. Egyéb ügyek

Sárospatak, 2020. október 22.

Aros János, polgármester

Feltöltő

Fel