Tájékoztatás a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztatás a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló
8/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2020. november 1. napján hatályba lép a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása, melyben részletesen meghatározásra kerülnek azok a köztisztasággal, a településkép rendezettségével kapcsolatos követelmények, amelyeket az önkormányzat az ingatlanok tulajdonosainak, használóinak ír elő.

A Rendelet az alábbi módosításokat tartalmazza:

a) Az ingatlan használója/tulajdonosa köteles gondoskodni a járda, vagy az ingatlanhatár melletti zöldsáv úttestig, vagy járdáig terjedő teljes területének a rendszeres fűnyírásáról,

b) Az ingatlanon keletkező csapadékvizet közterületre kivezetni; a települési csapadékvíz-elvezető hálózatba a hálózat tulajdonosa/kezelője hozzájárulása nélkül vezetni; valamint az ingatlanon keletkező csapadékvizet a szennyvízelvezető hálózatba vezetni TILOS!

c) Az ingatlan használója/tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, az ingatlanhoz csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti terület, járda hiányában az ingatlan telekhatárától számított egy méter széles területsáv tisztán tartásáról, síkosság-mentesítéséről és a hó eltakarításáról, illetve a síkosság-mentesítést szolgáló szóróanyagnak a csúszásveszély elmúltával történő eltakarításáról.

d) Az ingatlan használója/tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanon lévő felépítmény homlokzatának, vagy az ingatlan kerítésének tisztán tartásáról; az építmény falának, illetve az ingatlan kerítésének a tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről.

e) Az ingatlan használója/tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan tisztán tartásáról és gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítéséről; valamint a telekingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

Aki e Rendeletben foglaltak szerinti közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az 5.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és a jogszabályi előírások betartását.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Feltöltő

Fel