Tájékoztatás az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI.01.) számú önkormányzati rendelete értelmében minden év október 15-től végezhető a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése. Az avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

Az égetés csak megfelelő légköri és időjárási viszonyok mellett – szélcsendes, száraz, csapadékmentes időben – végezhető, hétfőtől csütörtökig 16.00-19.00 óra, pénteken 14.00-19.00 óra közötti időszakban, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával!
Munkaszüneti napokon az égetés tilos!

 Az égetést csak 18. életévet betöltött, cselekvőképes személy végezheti!

Az avar és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI.01.)  önkormányzati rendeletben foglaltak be nem tartása esetén

  • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény alapján 5.000-50.000 forintig terjedő helyszíni bírság,
  • a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 100.000 Ft-ig terjedő levegőtisztaság-védelmi bírság, valamint
  • a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet alapján a tűzvédelmi szabályok megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő 10.000-1.000.000 forintig terjedő tűzvédelmi bírság

szabható ki.

Ezen rendeletben foglaltak betartását a Sárospataki Polgármesteri Hivatal ügyintézői és a közterület-felügyelő ellenőrzik.

2021. január 1-től, az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése az ország egész területén tilos!

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és a jogszabályi előírások betartását!

Dr. Vitányi Eszter

Feltöltő

Fel