Sárospatak Város Önkormányzata 2020. szeptember 25-én tartja képviselő-testületi ülését

A Képviselő-testületi ülés anyagai IDE kattintva tekinthetők meg.

M E G H Í V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületét
2020. szeptember 25-én (péntek) 9:00 órára
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Sárospataki Járási Hivatalának Dísztermébe (Kossuth Lajos út 44.) összehívom.

Napirend előtt:

• Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és eseményekről
Előterjesztő: Aros János polgármester

Napirend:

1. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 8/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Előterjesztés a piac működéséről szóló 18/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

4. Előterjesztés a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 25/2014. (XII. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság
5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

6. Beszámoló a Sárospataki Kommunális Szervezet 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előterjesztő: dr. Farkas Szabolcs a Sárospataki Kommunális Szervezet vezetője
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

7. Előterjesztés Sárospatak Város Önkormányzata és a Sárospataki Kommunális Szervezet közötti használatba adási szerződés VIII. módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

8. Előterjesztés piac üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosításáról
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

9. Előterjesztés a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok intézkedési terveiről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Humán Bizottság

10. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala 2020. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Komáromi Éva a Sárospataki Járási Hivatal vezetője

11. Egyéb ügyek

Zárt ülésen:

1. Előterjesztés első lakóingatlanhoz jutók támogatásáról
Előterjesztő: dr. Vitányi Eszter jegyző
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság

2. Előterjesztés a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által hozott, Balogh Lajosné Sárospatak, Rákóczi út 17. 1. em. 1. ajtószám alatti lakos szerződéshosszabbítási kérelméről szóló 95/2020. (VIII. 24.) határozat ellen benyújtott fellebbezésről
Előterjesztő: Aros János polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

3. Egyéb ügyek

Feltöltő

Fel