A Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Költségvetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.10.01.-2022.09.30.-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A munkakör betöltője által ellátott feladatkörök:
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet1. melléklet 19. pont: pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A befektetett eszközök és az ingatlan vagyonkataszter nyilvántartásának vezetése; leltározási feladatok végrehajtása; követelések kezelésével (nyilvántartásával, behajtásával) kapcsolatos feladatok ellátása; az ellátott feladatokkal kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése. Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium (3950 Sárospatak, Arany János út 5-7.) tanulók és dolgozók részére Sárospatak Város Önkormányzata által biztosított közétkeztetés szolgáltatással kapcsolatosan az igények és igénybevételek kezelése, nyilvántartások vezetése, személyi térítési díj megállapításához szükséges dokumentumok összegyűjtése, személyi térítési díj megállapítása, számlázás.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• az I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
• a II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása a 2007. évi CLII. törvény alapján.
.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• befektetett eszközök és kataszteri nyilvántartás területén szerzett gyakorlat,
• mérlegképes könyvelői végzettség,
• önkormányzati gazdálkodásban megszerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ASP keret-, gazdálkodási-, ingatlanvagyonkataszter-szakrendszerek ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a és 1. számú melléklete alapján,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
• az iskolai végzettséget és képesítést igazoló, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez,
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020.10.01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Móré Istvánnégazdálkodási irodavezető nyújt, a 06/47-513-255-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: SP/16764/2020. valamint a munkakör megnevezését: Költségvetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.sarospatak.hu – 2020. szeptember 02.
Hegyalja Televízió Képújság 2020.szeptember 02.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A határozott idejű kinevezés első 3 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel