A Sárospataki Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Ingatlan-hasznosítási ügyintéző munkakör betöltésére

Sárospataki Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Ingatlan-hasznosítási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Közreműködik az ingatlangazdálkodási terv, illetve koncepció előkészítésében, illetve annak részletes kidolgozásában.
• Önkormányzati bérlakások és nem lakáscélú helyiségek közmű-számláinak figyelemmel kísérése, közmű-fogyasztás mérőórái átírásának ügyintézése.
• Önkormányzati ingatlanvagyon elidegenítésének bonyolítása, liciteljárások szervezése, adásvételi szerződések előkészítése, a szükséges földhivatali eljárások lebonyolítása.
• Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának előkészítése, pályáztatása, nyilvántartásának vezetése, naprakész karbantartása, illetve a bérlakások hasznosítására vonatkozó tervek, javaslatok, rendeletek kidolgozása, előterjesztése a bizottságok, illetve a Képviselő-testület felé.

• Önkormányzati tulajdonú bérlakások lakásbérleti szerződéseinek nyilvántartása, valamint a lakásbérleti díjak kivetésével, befizetésével, számlázással kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása (befizetések, kintlévőségek, stb.).
• Önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérbeadásának előkészítése, pályáztatása, nyilvántartásának vezetése, naprakész karbantartása, illetve a nem lakáscélú helyiségek hasznosítására vonatkozó tervek, javaslatok, rendeletek kidolgozása, előterjesztése a bizottságok, illetve a Képviselő-testület felé.
• Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakáscélú helyiségek műszaki állapotának figyelemmel kísérése, az önkormányzat feladatkörébe tartozó javítási munkálatok megrendelése, elvégeztetése, ellenőrzése.
• Javaslatok, előterjesztések, rendelet-tervezetek elkészítése a Képviselő-testület, illetve annak bizottságai részére.
• Zenés, táncos rendezvények működésének engedélyezése, ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• A II. besorolási osztályban: Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, üzleti, közszolgálati szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakmai tapasztalat ingatlanhasznosítási területen.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz,
• A végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről,
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan.
• A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cziráki Zsolt a Műszaki és Kommunális Iroda vezetője nyújt, a 06/47-513-279-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:SP/16654/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Ingatlan-hasznosítási ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.sarospatak.hu – 2020. augusztus 25.
• Hegyalja Televízió – 2020. augusztus 26.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű kinevezés első 6 hónapja próbaidő.

Feltöltő

Fel